PDA

View Full Version : Các Đức Giám Mục 26 Giáo Phận Của Việt Namhungnghiaxu
14-06-2010, 08:17 PM
http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/images/icons/icon1.gif Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
CÁC ĐỨC GIÁM MỤC CHÍNH T�?A V�? PHỤ TÁ ĐƯƠNG NHIỆM CỦA 26 GIÁO PHẬN TẠI VIỆT NAM.GIÁO TỈNH H�? NỘI:
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZXTsmKo9i0jh-RjXc2tzznWzoLDYcyMWaWr4gwkQJaEpBFCxT


ĐỨC CHA PH�?R�? NGUYỄN VĂN NHƠN.
TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN H�? NỘI.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM.http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/hanoi/gmminhhn.jpg
ĐỨC CHA LORENSO CHU VĂN MINH.
GIÁM MỤC PHỤ TÁ TỔNG GIÁO PHẬN H�? NỘI.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gmtiem.jpg
ĐỨC CHA GIUSE HO�?NG VĂN TIỆM.
GIÁM MỤC CHÍNH T�?A GIÁO PHẬN B�?I CHU.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/bacninh/gmdat.jpg
ĐỨC CHA COSMA HO�?NG VĂN ĐẠT.
GIÁM MỤC CHÍNH T�?A GIÁO PHẬN BẮC NINH.http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/haiphong/gmthien2.jpg
ĐỨC CHA GIUSE VŨ VĂN THI�?N.
GIÁM MỤC CHÍNH T�?A GIÁO PHẬN HẢI PH�?NG.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/hunghoa/gmchuong1.jpg
ĐỨC CHA ANT�?N VŨ HUY CHƯƠNG.
GIÁM MỤC CHÍNH T�?A GIÁO PHẬN HƯNG H�?A.http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/hunghoa/gmvutat.jpg
ĐỨC CHA GIOAN MARIA VŨ TẤT.
GIÁM MỤC PHỤ TÁ GIÁO PHẬN HƯNG H�?A.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/langson/gmngan1.jpg
ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NG�?N.
GIÁM MỤC CHÍNH T�?A GIÁO PHẬN LẠNG SƠN.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/phatdiem/gmnangpd.jpg
ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN NĂNG.
GIÁM MỤC CHÍNH T�?A GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gmnguyende.jpg
ĐỨC CHA PH�?R�? NGUYỄN VĂN ĐỆ.
GIÁM MỤC CHÍNH T�?A GIÁO PHẬN THÁI B�?NH.
http://danchua.eu/uploads/pics/DCLinh.gif
ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH.
GIÁM MỤC CHÍNH T�?A GIÁO PHẬN THANH H�?A.
PH�? CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM.

http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/vannam33/dfdfdfa.jpg
ĐỨC CHA PHAOL�? NGUYỄN THÁI HỢP.
GIÁM MỤC CHÍNH T�?A GIÁO PHẬN VINH.
GIÁO TỈNH HUẾ:


http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/hue/gmthe.jpg
ĐỨC CHA T�?PHAN�? NGUYỄN NHƯ THỂ.
TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ.

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/hue/gmhong1.jpg
ĐỨC CHA PHANXIC�? XAVI�? L�? VĂN HỒNG.
GIÁM MỤC PHỤ TÁ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ.http://giaophandanang.org/img/DCTRi.jpg (http://giaophandanang.org/articles/view/duc-cha-giuse-chau-ngoc-tri)
ĐỨC CHA GIUSE CH�?U NGỌC TRI.
GIÁM MỤC CHÍNH T�?A GIÁO PHẬN Đ�? NẴNG.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/banme/gmban.jpg
ĐỨC CHA VINH SƠN NGUYỄN VĂN BẢN.
GIÁM MỤC CHÍNH T�?A GIÁO PHẬN BAN M�? THUẬT.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/kontum/gmoanh.jpg
ĐỨC CHA MICAE HO�?NG ĐỨC OANH.
GIÁM MỤC CHÍNH T�?A GIÁO PHẬN KONTUM.

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/quinhon/gmsoan.jpg
ĐỨC CHA PH�?R�? NGUYỄN SOẠN.
GIÁM MỤC CHÍNH T�?A GIÁO PHẬN QUY NHƠN.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/quinhon/gmkhoiqn.jpg
ĐỨC CHA Matthêu NGUYỄN VĂN KH�?I.
GIÁM MỤC PH�? GIÁO PHẬN QUY NHƠN (VỚI QUYỀN KẾ VỊ )
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/05viet/gmminh5.jpg
ĐỨC CHA GIUSE V�? ĐỨC MINH.
GIÁM MỤC CHÍNH T�?A GIÁO PHẬN NHA TRANG.

GIÁO TỈNH S�?I G�?N (TPHCM)
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:Zz16R1q2-729cM:http://www.havelshouseofhistory.com/Pham%2520Minh%2520Man,%2520John%2520Baptist%2520Ca rdinal.jpg (http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.havelshouseofhistory.com/Pham%2520Minh%2520Man,%2520John%2520Baptist%2520Ca rdinal.jpg&imgrefurl=http://www.havelshouseofhistory.com/Autographs%2520of%2520Religious%2520Leaders%2520PG-PIL.htm&usg=__QLBh7mcJgqiOCu9cApXneuxSMMs=&h=400&w=285&sz=54&hl=vi&start=31&um=1&itbs=1&tbnid=Zz16R1q2-729cM:&tbnh=124&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dduc%2Bhong%2By%2Bpham%2Bminh%2Bman%26 start%3D18%26um%3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26rlz%3D1R2 SKPB_enVN372%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1)
ĐỨC HỒNG Y Gioan Baotixita PHẠM MINH MẪN.
TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN TH�?NH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:KhqdUJj8KWgH3M:http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/08news/legmkham.jpg (http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/08news/legmkham.jpg&imgrefurl=http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/08news/8news498.htm&usg=__T70UM13QZINt0vSMnHbNzeU1gMw=&h=341&w=390&sz=26&hl=vi&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=KhqdUJj8KWgH3M:&tbnh=108&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dduc%2Bcha%2Bnguyen%2Bvan%2Bkham%26um% 3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DX%26rlz%3D1R2SKPB_enVN372%26t bs%3Disch:1)
ĐỨC CHA PH�?R�? NGUYỄN VĂN KHẢM.
GIÁM MỤC PHỤ TÁ TỔNG GIÁO PHẬN TH�?NH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/xuanloc/gmtram.jpg
ĐỨC CHA T�?MA NGUYỄN VĂN TR�?M.
GIÁM MỤC CHÁNH T�?A GIÁO PHẬN B�? RỊA.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/cantho/gmthuan.jpg
ĐỨC CHA Emmanuel L�? PHONG THUẬN.
GIÁM MỤC CHÁNH T�?A GIÁO PHẬN CẦN THƠ.http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/cantho/gmtrithien.jpg
ĐỨC CHA ST�?PHANO TRI BỬU THI�?N.
GIÁM MỤC PH�? GIÁO PHẬN CẦN THƠ. ( VỚI QUYỀN KẾ VỊ )

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/ThongBao/VanPhongTGM/06ChaLeDHuan.jpg
CHA PHAOL�? L�? ĐỨC HU�?N.
GIÁM QUẢN GIÁO PHẬN Đ�? LẠT.
GIÁO PHẬN Đ�? LẠT HIỆN ĐANG TRỐNG T�?A.http://giaophanmytho.net/imgs/banner/tintuc/gpmt/right.png
ĐỨC CHA PHAOL�? B�?I VĂN ĐỌC.
GIÁM MỤC CHÁNH T�?A GIÁO PHẬN MỸ THO.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/saigon/gmthong.jpg
ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG.
GIÁM MỤC CHÁNH T�?A GIÁO PHẬN PHAN THIẾT.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/phucuong/gmtu.jpg
ĐỨC CHA PH�?R�? TRẦN Đ�?NH TỨ.
GIÁM MỤC CHÁNH T�?A GIÁO PHẬN PH�? CƯỜNG.

http://www.giaoxungocthach.org/uploads/images/GM_GPLONGXUYEN.jpg
ĐỨC CHA GIUSE TRẦN XU�?N TIẾU.
GIÁM MỤC CHÁNH T�?A GIÁO PHẬN LONG XUY�?N.

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/vinhlong/gmtan.jpg
ĐỨC CHA T�?MA NGUYỄN VĂN T�?N.
GIÁM MỤC CHÁNH T�?A GIÁO PHẬN VĨNH LONG.
http://www.google.com.vn/images?q=tbn:R76nZODjqvarzM::giaophanxuanloc.com/main.jpg&t=1&h=196&w=149&usg=__qGgEFhebN23AzgPqOt3DyYoY8tk= (http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://giaophanxuanloc.com/main.jpg&imgrefurl=http://www.giesulove.net/diendan/showthread.php%3Fp%3D16022&h=557&w=425&sz=54&tbnid=R76nZODjqvarzM:&tbnh=257&tbnw=196&prev=/images%3Fq%3Dhinh%2Banh%2Bduc%2Bcha%2Bnguyen%2Bchu %2Btrinh&hl=vi&usg=__10IBfU_eFuN21mBhIF4-PvN3YxY=&sa=X&ei=aCYWTM-xGcmGcbXDgIUM&ved=0CBgQ9QEwAQ)
ĐỨC CHA ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH.
GIÁM MỤC CHÁNH T�?A GIÁO PHẬN XU�?N LỘC.
http://tinvuixuanloc.vn/Article_Img/gm_TOMA_01.jpg

hungnghiaxu
19-10-2010, 10:50 AM
**==
http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/images/icons/icon1.gif Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
CÁC ĐỨC GIÁM MỤC CHÍNH TÒA VÀ PHỤ TÁ ĐƯƠNG NHIỆM CỦA 26 GIÁO PHẬN TẠI VIỆT NAM.GIÁO TỈNH HÀ NỘI:


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZXTsmKo9i0jh-RjXc2tzznWzoLDYcyMWaWr4gwkQJaEpBFCxT

ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN.
TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM.http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/hanoi/gmminhhn.jpg
ĐỨC CHA LORENSO CHU VĂN MINH.
GIÁM MỤC PHỤ TÁ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gmtiem.jpg
ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM.
GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN BÙI CHU.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/bacninh/gmdat.jpg
ĐỨC CHA COSMA HOÀNG VĂN ĐẠT.
GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN BẮC NINH.http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/haiphong/gmthien2.jpg
ĐỨC CHA GIUSE VŨ VĂN THIÊN.
GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG.


http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/hunghoa/gmvutat.jpg
ĐỨC CHA GIOAN MARIA VŨ TẤT.
GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN HƯNG H�?A.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/langson/gmngan1.jpg
ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN.
GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN LẠNG SƠN.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/phatdiem/gmnangpd.jpg
ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN NĂNG.
GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/buichu/gmnguyende.jpg
ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ĐỆ.
GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN THÁI BÌNH.
http://danchua.eu/uploads/pics/DCLinh.gif
ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH.
GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN THANH HÓA.
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM.
http://sites.google.com/site/thoisugiaohoivn/_/rsrc/1278970617475/007-thu-thach-dhau-tien-cho-tan-giam-muc-giao-phan-vinh/GMNgThaiHop.PNG (http://sites.google.com/site/thoisugiaohoivn/007-thu-thach-dhau-tien-cho-tan-giam-muc-giao-phan-vinh/GMNgThaiHop.PNG?attredirects=0)
ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN THÁI HỢP.

GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN VINH.
GIÁO TỈNH HUẾ:


http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/hue/gmthe.jpg
ĐỨC CHA TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ.
TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ.

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/hue/gmhong1.jpg
ĐỨC CHA PHANXICO XAVIE NGUYỄN VĂN HỒNG.
GIÁM MỤC PHỤ TÁ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ.http://giaophandanang.org/img/DCTRi.jpg (http://giaophandanang.org/articles/view/duc-cha-giuse-chau-ngoc-tri)
ĐỨC CHA GIUSE CHÂU NGỌC TRI.
GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/banme/gmban.jpg
ĐỨC CHA VINH SƠN NGUYỄN VĂN BẢN.
GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN BAN MÊ THUẬT.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/kontum/gmoanh.jpg
ĐỨC CHA MICAE HOÀNG ĐỨC OANH.
GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN KONTUM.

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/quinhon/gmsoan.jpg
ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN SOẠN.
GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN QUY NHƠN.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/quinhon/gmkhoiqn.jpg
ĐỨC CHA Matthêu NGUYỄN VĂN KHÔI.
GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN QUY NHƠN (VỚI QUYỀN KẾ VỊ )
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/05viet/gmminh5.jpg
ĐỨC CHA GIUSE VÕ ĐỨC MINH.
GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN NHA TRANG.

GIÁO TỈNH SÀI GÒN (TPHCM)
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:Zz16R1q2-729cM:http://www.havelshouseofhistory.com/Pham%2520Minh%2520Man,%2520John%2520Baptist%2520Ca rdinal.jpg (http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.havelshouseofhistory.com/Pham%2520Minh%2520Man,%2520John%2520Baptist%2520Ca rdinal.jpg&imgrefurl=http://www.havelshouseofhistory.com/Autographs%2520of%2520Religious%2520Leaders%2520PG-PIL.htm&usg=__QLBh7mcJgqiOCu9cApXneuxSMMs=&h=400&w=285&sz=54&hl=vi&start=31&um=1&itbs=1&tbnid=Zz16R1q2-729cM:&tbnh=124&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dduc%2Bhong%2By%2Bpham%2Bminh%2Bman%26 start%3D18%26um%3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26rlz%3D1R2 SKPB_enVN372%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1)
ĐỨC HỒNG Y Gioan Baotixita PHẠM MINH MẪN.
TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:KhqdUJj8KWgH3M:http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/08news/legmkham.jpg (http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/08news/legmkham.jpg&imgrefurl=http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/08news/8news498.htm&usg=__T70UM13QZINt0vSMnHbNzeU1gMw=&h=341&w=390&sz=26&hl=vi&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=KhqdUJj8KWgH3M:&tbnh=108&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dduc%2Bcha%2Bnguyen%2Bvan%2Bkham%26um% 3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DX%26rlz%3D1R2SKPB_enVN372%26t bs%3Disch:1)
ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM.
GIÁM MỤC PHỤ TÁ TỔNG GIÁO PHẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/xuanloc/gmtram.jpg
ĐỨC CHA TÔMA NGUYỄN VĂN TRÂM.
GIÁM MỤC CHÁNH TÒA GIÁO PHẬN BÀ RỊA.http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/cantho/gmtrithien.jpg
ĐỨC CHA STÊPHANO TRI BỬU THIÊN.
GIÁM MỤC CHÁNH TÒA GIÁO PHẬN CẦN THƠ


http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/CacDucCha/DCVuHuyChuong/DC-Anton-2011.jpg

ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG.
GIÁM MỤC CHÁNH TÒA GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT.
http://giaophanmytho.net/imgs/banner/tintuc/gpmt/right.png
ĐỨC CHA PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC.
GIÁM MỤC CHÁNH TÒA GIÁO PHẬN MỸ THO.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/saigon/gmthong.jpg
ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG.
GIÁM MỤC CHÁNH TÒA GIÁO PHẬN PHAN THIẾT.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/phucuong/gmtu.jpg
ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ.
GIÁM MỤC CHÁNH TÒA GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG.http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/vannam33/002_6.jpg
ĐƯC CHA GIUSE NGUYỄN TẤN TƯỚC.
GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG (VỚI QUYỀN KẾ VỊ)


http://www.giaoxungocthach.org/uploads/images/GM_GPLONGXUYEN.jpg
ĐỨC CHA GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU.
GIÁM MỤC CHÁNH TÒA GIÁO PHẬN LONG XUYÊN.

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/vinhlong/gmtan.jpg
ĐỨC CHA TÔMA NGUYỄN VĂN TÂN.
GIÁM MỤC CHÁNH TÒA GIÁO PHẬN VĨNH LONG.
http://www.google.com.vn/images?q=tbn:R76nZODjqvarzM::giaophanxuanloc.com/main.jpg&t=1&h=196&w=149&usg=__qGgEFhebN23AzgPqOt3DyYoY8tk= (http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://giaophanxuanloc.com/main.jpg&imgrefurl=http://www.giesulove.net/diendan/showthread.php%3Fp%3D16022&h=557&w=425&sz=54&tbnid=R76nZODjqvarzM:&tbnh=257&tbnw=196&prev=/images%3Fq%3Dhinh%2Banh%2Bduc%2Bcha%2Bnguyen%2Bchu %2Btrinh&hl=vi&usg=__10IBfU_eFuN21mBhIF4-PvN3YxY=&sa=X&ei=aCYWTM-xGcmGcbXDgIUM&ved=0CBgQ9QEwAQ)
ĐỨC CHA ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH.
GIÁM MỤC CHÁNH TÒA GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.

http://tinvuixuanloc.vn/Article_Img/gm_TOMA_01.jpg
[/QUOTE]

hungnghiaxu
14-05-2011, 11:10 AM
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/vannam33/002_6.jpg