PDA

View Full Version : Hình ảnh giáo xứ Kính Danhlili
08-06-2010, 12:48 PM
Sau đây là một số hình ảnh giáo xứ Kính Danh thuộc làng Trà Trung Trà Lũ xưa nơi hạt giống đức tin đã được gieo vào Việt Nam lần đầu tiên

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5538.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5537.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5516.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5517.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5518.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5520.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5521.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5522.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5523.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5524.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5525.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5526.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5527.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5528.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5529.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5530.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5531.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5532.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5533.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5534.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5535.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5536.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5537.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5538.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5539.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5540.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5541.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5542.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5543.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5544.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48
/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5545.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5546.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5547.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5548.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5549.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5550.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5551.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5552.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5553.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5554.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5555.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5556.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5557.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5558.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5559.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5560.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5561.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5562.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5563.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5564.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5565.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5566.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5567.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5568.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5569.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5570.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5571.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5572.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5573.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5574.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5575.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5576.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5577.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5578.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5579.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/7-6-2010/IMG_5580.jpg

ngocduongkd
10-06-2010, 12:41 PM
Kính Danh dạo này hoàng tráng quá ha. Tình hình này tương lai là lên đền thánh Kính Danh!

Lăng_Thắng
16-06-2010, 09:11 AM
ak chu' Duong Day ak daiduongvn104
chau Lang Thang Day

adriano
16-06-2010, 08:37 PM
co phai duong ngoc ty o?

ngocduongkd
18-06-2010, 12:42 PM
uh. Dung roi day.
Adriano đang ở đâu đấy.
nếu ở Hà Nội thì tham gia đội bóng Kính Danh nhé.
đội bóng Kính Danh hàng tuần đá vào tối thứ 5.

ktl
23-08-2010, 01:08 PM
duong ty ha ? may dang o dau day'

lili
01-09-2010, 02:56 PM
ktl là ai vậy, thằng dương tý đang ở Mỹ Đình, tối thứ hàng tuần sinh viên Kính Danh hay đá bóng ở sân E9 chỗ KeangNam ý, ông có tham gia thì vào đây

chuaqua_yeutoi
01-09-2010, 11:02 PM
kinh danh dao nay hoang trang qua ha !

chuaqua_yeutoi
01-09-2010, 11:08 PM
;;)ktl la khan de ha ?

sapryna
04-12-2010, 04:58 PM
kinh danh dao nay hoanh trang that day
nhung thanh vien tham gia cam thay it wa
hinh nhu van co it nguoi biet ve trang wed xu minh thi phai

adriano
05-12-2010, 10:17 PM
Minh nghe noi kinh danh nho be o co duong cho o to vao , Khong biet cio phai o?

thyly
06-12-2010, 10:08 AM
Minh nghe noi kinh danh nho be o co duong cho o to vao , Khong biet cio phai o?

Pạn àh ! thế thì pạn nghe nhầm rùi đó. Kính danh rộng lớn và nổi thiếng như thế sao lại nhỏ bé được hả pạn? Vì thế ôt ô có thể đi lại thoải mái không sợ không có đường đi.

thjen_mjnh_02_03
06-12-2010, 02:16 PM
kjnh' danh la` o dau day'?
dung` noj' la` o Xuan Truong` naz!
nha` tho` be' tj' xju' ak`!

thyly
06-12-2010, 05:44 PM
kjnh' danh la` o dau day'?
dung` noj' la` o Xuan Truong` naz!
nha` tho` be' tj' xju' ak`!

Nha thờ như đẹp như thế mà kêu pé gì nữa?
Đúng rùi, Nhà thờ Kính Danh ở Xuân Trường mà chính chính xác hơn là ở Xóm 2 - Xuân Trung đó pạn? Kính Danh nổi tiếng thế mà pạn không biết hả?

lili
15-12-2010, 04:27 PM
thjen_mjnh_02_03 quê ở đâu vậy, chưa đến Kính Danh thì có bít gì mà nói đâu

sapryna
16-12-2010, 05:32 PM
adriano va thien_minh_02_03
là những ai vậy, có biết về kính danh ko đấy
nghe câu mù cũng phải thấy mờ mờ chưa. haha
kính danh mà nhỏ thì còn ở đâu to nữa chứ
mà nếu nhỏ thì dân kính danh cung ko nhỏ đâu nha
chỉ cần adrino và thien_minh_02_03 nhúc nhích là sử đẹp đấy
hahaaaaaaaaaaaaa

lili
11-12-2011, 11:18 AM
Kính Danh đâu hết rồi ....................................

hidden beauty
11-12-2011, 02:56 PM
Kính Danh nghe tên quen quen nhưng chưa 1 lần đc xuống thăm nhà thờ..........hihi nhìn qua ảnh trông cũng hoành tá tràng phết.hehe có ai biết về xứ Thủy Nhai không ấy nhỉ?

saomai_0602
11-12-2011, 08:15 PM
xứ Kính danh ở gần nhà thờ PHÚ nhai ấy.hihi.quê tớ đấy.t cũng biết Thủy Nha gần Bùi chu đúng không?hihi

saomai_0602
11-12-2011, 08:19 PM
Kính Danh đâu hết rồi ....................................
có em đây a.hihi.KÍNH DANH muôn năm!hehe

-l0uIs-0s-
26-12-2011, 08:28 AM
E tởm .

dienphotrandc
26-12-2011, 11:03 AM
Cám ơn các bạn đã chuyển tải hình ảnh xứ Kính Danh, nơi mà trước đây mình đã từng ở (cách đây 28 năm) và minh trở lại Kính Danh vào những ngày mồng 5 tết nguyên đán. Mình cũng có họ với Kính Danh đấy. Bà Ngoại mình ở ngay trước Nhà Ông Tốn, Bà Nghiêu... hihi ah hồi nhỏ tớ được cai sữa ở đó đấy. Các bạn Kính Danh có thể làm quen với mình qua nick name: photrandc
Ah chuẩn bị mừng lễ bổn mạng của Kính Danh rồi: ngày lễ MẸ THIÊN CHÚA (1.1), không biết ở quê có tổ chức gì không, trong SG tổ chức lớn lắm đó.
Chúc mừng mọi người Kính Danh nhé.
Thanks

moon_pham
26-12-2011, 02:23 PM
e cũng ở kính danh đây, mọi người ui zô đi, nhà thờ đẹp wa!!!!!^_^

hatcai
27-12-2011, 10:35 PM
nghe tên Kính Danh đã lâu nay mới dk gặp.hì.

dienphotrandc
28-12-2011, 10:05 AM
eh sao mà tởm thế...>>> Kính Danh đẹp thế mà.. http://tinmung.net/SucKhoe_DoiSong/Index.htm

dienphotrandc
28-12-2011, 10:11 AM
eh cho hỏi lili nhà ở chỗ nào nhỉ>

linhkent_uct
28-12-2011, 12:56 PM
nói chung nhìn ảnh cũng dc..1 số cái chụp chưa dc "biết cách" mấy..
nhà thờ mới..tháp chuông cũ..nhìn đứng cạnh nhau they sao sao ý...

kennyquy
28-12-2011, 01:07 PM
trông kũng kon hoang xơ lém .......hok pit nhà thờ mới trùng tu lai hay seo mà mơj thja kon thap chuông thì cổ kính wua

lili
04-01-2012, 03:28 PM
e cũng ở kính danh đây, mọi người ui zô đi, nhà thờ đẹp wa!!!!!^_^
Em này ở chỗ nào Kính Danh ấy nhờ

lili
04-01-2012, 03:31 PM
eh cho hỏi lili nhà ở chỗ nào nhỉ>
Xin chào bạn mình ở Kính Danh trước nhà bà Nghiêu đây. Bạn là ai thế nhỉ

thyly
04-01-2012, 06:04 PM
Thầy dienphotrandc là cháu của nhà bà cũng đối diện với nhà pà nghiêu đấy .:):):)