PDA

View Full Version : Hình ảnh các nhà thờ giáo hạt trong giáo phận Bùi Chutuongnamxu
23-05-2010, 02:15 PM
https://lh6.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXsedwdz6WI/AAAAAAAAErQ/RAONyPEyqyM/s640/bui%20Chu.JPG
Giáo Hạt Bùi Chu


https://lh6.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXshGU4tlfI/AAAAAAAAEvg/9P46QszDPyE/Ph%C3%BA%20Nhai.jpg
Giáo Hạt Phú Nhai


https://lh6.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXsevpykgsI/AAAAAAAAErk/ckm9CFJv_ao/%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BB%93ng.jpg
Giáo Hạt Đại Đồng


https://lh6.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXsh5cFJKHI/AAAAAAAAExQ/WwnECH5q7g4/s512/Th%E1%BB%A9c%20H%C3%B3a.jpg
Giáo Hạt Thức Hóa


https://lh6.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXsi_S299cI/AAAAAAAAEyA/PblBKInDbKU/s512/Tuong%20Nam.JPG
Giáo Hạt Tương Nam


https://lh4.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXsdlpFy9tI/AAAAAAAAEqw/j8Og67rEeNU/s640/Bao%20Dap.jpg
Giáo Hạt Báo Đáp


https://lh4.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXshTLnA9bI/AAAAAAAAEwE/T899kYYs_v4/Quan%20Phuong.jpg
Giáo Hạt Quần Phương


https://lh3.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXsg1mIxjgI/AAAAAAAAEu8/SgV1_5n4U2U/Ninh%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng.jpg
Giáo Hạt Ninh Cường


https://lh6.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXsgFPqyd9I/AAAAAAAAEt8/J6o4mtSZIbc/s512/Li%E1%BB%85u%20%C4%90%E1%BB%81.jpg
Giáo Hạt Liễu Đề


https://lh6.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXsf9mnYEkI/AAAAAAAAEtc/7ff8heEnX2Q/s640/L%E1%BA%A1c%20%C4%90%E1%BA%A1o.jpg
Giáo Hạt Lạc Đạo


https://lh5.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXshvu4vOII/AAAAAAAAEw0/LTp0HX3Jwjw/s512/Q%C5%A9y%20Nh%E1%BA%A5t.jpg
Giáo Hạt Quỹ Nhất


https://lh5.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXsfqLwtuQI/AAAAAAAAEtE/_d3EusErczc/s640/Ki%C3%AAn%20Ch%C3%ADnh.jpg
Giáo Hạt Kiên Chính


https://lh3.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXsi9JxvMRI/AAAAAAAAEx8/j3AwGswcmqk/s512/T%E1%BB%A9%20Tr%C3%B9ng.jpg
Giáo Hạt Tứ Trùng

tuongnamxu
20-06-2010, 10:32 PM
quả là đẹp phải không các bạn

tuongnamxu
07-01-2011, 08:49 AM
Nhà thờ nào trông cũng đẹp, cũng đáng tự hào phải không các bạn?

tuongnamxu
02-04-2011, 03:24 PM
các cha quản hạt:
1. cha Giuse Trần Quang Tuyến
Quản Hạt giáo hạt Bùi Chu- giáo hạt Phú Nhai

2. Cha Đaminh Phạm Văn Hồng
Quản Hạt giáo hạt Đại Đồng- giáo hạt Thức Hóa

3. Cha Gioakim Nguyễn Văn Tường
Quản Hạt giáo hạt Tương Nam- giáo hạt Báo Đáp

4.Cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng
Quản Hạt giáo hạt Quần Phuơng- giáo hạt Ninh Cường

5. Cha Đaminh Phạm Văn Dược
Quản Hạt giáo hạt Lạc Đạo- giáo hạt Liễu Đề- giáo hạt Quỹ Nhất

6. Cha Giuse Phạm Văn Tứ
Quản Hạt giáo hạt Kiên Chính- giáo hạt Tứ Trùng