PDA

View Full Version : Nhà Thờ Chính Toà Bùi Chumr.anhde
06-11-2008, 10:06 AM
Toàn cảnh Nhà Thờ

http://img205.imageshack.us/img205/5103/1222222ss3.jpg

Giáo phận Bùi Chu long trọng cử hành thánh lễ đầu dòng (kính thánh Đaminh)

(Ngày 08 tháng 08 năm 2008)

http://img374.imageshack.us/img374/7792/buichuqu0.jpg

que_huong
14-01-2009, 10:25 PM
Chú mr.anhde có cái Avata quen quen. Mình cũng ở bùi chu, nhìn cái này quen lắm, nhưng đi lâu rồi ko nhận ra chính xác là nhà thờ nào nữa

vjet_Truong
07-11-2009, 04:03 AM
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/f7e4f04f38318540edcaea1f6eaa0ba84g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/f7e4f04f38318540edcaea1f6eaa0ba84g.jpg)
kiến trúc nhà thờ wa đẹp lun hihihihihi..........?

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/d5319d45c3192fe422b6becc031605094g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/d5319d45c3192fe422b6becc031605094g.jpg)
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/ceb6e95ed983eab688a52ccd0715ef614g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/ceb6e95ed983eab688a52ccd0715ef614g.jpg)
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/a45e3b2e95e3f971f4c4c435c6226fa94g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/a45e3b2e95e3f971f4c4c435c6226fa94g.jpg)
Đây là hình Tượng đài tại khuôn viên Bùi Chu
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/5a08efdf30c870da484a0e853b9c704d4g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/5a08efdf30c870da484a0e853b9c704d4g.jpg)
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/33d3961c6b5cd407be07fa50a7f8facf4g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/33d3961c6b5cd407be07fa50a7f8facf4g.jpg)
đây là hình bên trong nhà Thờ

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/5cf38143a271c08c22736ecd73b232c84g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/5cf38143a271c08c22736ecd73b232c84g.jpg)


http://www.mediafire.com/imgbnc.php/e38cbe549babd219b2199cb28ab10af54g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/e38cbe549babd219b2199cb28ab10af54g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/e38cbe549babd219b2199cb28ab10af54g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/e38cbe549babd219b2199cb28ab10af54g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/2547bae7e865d8f507143fc9c8fcdb394g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/2547bae7e865d8f507143fc9c8fcdb394g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/2140da8ac1ec2436b4231b34972246564g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/2140da8ac1ec2436b4231b34972246564g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/d610b8822f5ae6fbff32ac0405f33faf4g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/d610b8822f5ae6fbff32ac0405f33faf4g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/cf8c7919bba4b8732a6805ed889908eb4g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/cf8c7919bba4b8732a6805ed889908eb4g.jpg)
Và đây là nhà nguyện và có các bức tượng về các Thánh Tử Đạo Việt Nam.......?
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/ab5acb38efbf238f3de78a6e4057eb8d4g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/ab5acb38efbf238f3de78a6e4057eb8d4g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/01da276db157268c4c0a82dcf9e469294g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/01da276db157268c4c0a82dcf9e469294g.jpg)

vjet_Truong
07-11-2009, 04:12 AM
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/bdcd9f1a5b26f82217ce8f30b0b7ca4d4g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/bdcd9f1a5b26f82217ce8f30b0b7ca4d4g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/11b0c0dacbc9146ae0d8f4365ad77b154g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/11b0c0dacbc9146ae0d8f4365ad77b154g.jpg)

........................?
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/d2ca77920efc5201e14f8ac77243b1c14g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/d2ca77920efc5201e14f8ac77243b1c14g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/ce5138853382e3f908a322cae32c555d4g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/ce5138853382e3f908a322cae32c555d4g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/3176c6bdb4e0460cf853ea1eb2c72c7d4g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/3176c6bdb4e0460cf853ea1eb2c72c7d4g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/74031615f52ebf8e6d9137c8b619b7594g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/74031615f52ebf8e6d9137c8b619b7594g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/ad5b351b190696b9483611bc40431e2b4g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/ad5b351b190696b9483611bc40431e2b4g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/77bc36274f4fc01d068af7486967b7574g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/77bc36274f4fc01d068af7486967b7574g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/43e92d159c82fa5de5b58aebec0f41154g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/43e92d159c82fa5de5b58aebec0f41154g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/dc19e674dcb1e64268e76621588021bb4g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/dc19e674dcb1e64268e76621588021bb4g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/415579abaf119eb5c61d2510435a0abe4g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/415579abaf119eb5c61d2510435a0abe4g.jpg)
Chuông gió nè......bự wa hihihiihih......!
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/7c4ec1162e257e361c24e52316d8f8ac4g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/7c4ec1162e257e361c24e52316d8f8ac4g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/9df8001e70811939abb38845310f93a74g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/9df8001e70811939abb38845310f93a74g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/747cdf1be0ca45f4ca5483bbbbd648d54g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/747cdf1be0ca45f4ca5483bbbbd648d54g.jpg)http://www.mediafire.com/imgbnc.php/341ee1d4d275d2ba59fbfe78f90c2dd64g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/341ee1d4d275d2ba59fbfe78f90c2dd64g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/8bb576adce8b34aae00ec3bb55137ff74g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/8bb576adce8b34aae00ec3bb55137ff74g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/53f80d5317b46c7ee9cff6499ef23d724g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/53f80d5317b46c7ee9cff6499ef23d724g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/bbd035d0d9b9001bd35ef65d07386f4c4g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/bbd035d0d9b9001bd35ef65d07386f4c4g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/3a38efdf793def750b2ab5fe7c4141da4g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/3a38efdf793def750b2ab5fe7c4141da4g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/ab124650863f6dfc8898e4f119a27cce4g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/ab124650863f6dfc8898e4f119a27cce4g.jpg)

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/40765074bac577177d93e0dfb677cbdf4g.jpg (http://www.mediafire.com/imgbnc.php/40765074bac577177d93e0dfb677cbdf4g.jpg)

hình như là hơi nhiều hình đúng ko các bạn
hihihihihihihi................!!!
Đó là các hình ảnh Về Giáo Phận Bùi Chu.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081322433ntqzmjnmmj409591.jpeg (http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081322433ntqzmjnmmj409591.jpeg)

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081322433odi3otzjmz776784.jpeg (http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081322433odi3otzjmz776784.jpeg)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081322433nguymjzkzw322079.jpeg (http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081322433nguymjzkzw322079.jpeg)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081322433m2ywodjlot569971.jpeg (http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081322433m2ywodjlot569971.jpeg)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081322433mguxmtq0yt313709.jpeg (http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081322433mguxmtq0yt313709.jpeg)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081322433odaymtdmzt344001.jpeg (http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081322433odaymtdmzt344001.jpeg)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081322433oduzn2uwod769339.jpeg (http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081322433oduzn2uwod769339.jpeg)

ngan_ga91
20-04-2010, 10:00 PM
oi lau lam' roi ko xuong nha tho Bui CHu.nhin khac qua'! co' nhieu` thu moi xay ma`

__NPGroup__
21-12-2010, 09:35 AM
Ảnh die hết rồi kìa !!
chủ thớt vào edit bài đi , up ảnh mới cũng đucợ !!

Ruslan
21-12-2010, 11:03 AM
Link ảnh die hết rồi, up lại đi bạn ơi.