PDA

View Full Version : Giáo Xứ Kính DanhLăng_Thắng
09-05-2010, 07:25 AM
Xóm 2 xã Xuân Trung,Xuân Trường,Nam Định
Linh mục quản xứ:Vinh sơn Nguyễn Văn Hiến
ĐT:03503.759 388
DĐ:0916 056 885(Cha xứ)

Theo lịch sử Giáo hội Việt Nam,năm 1533 giáo sĩ Inikhu đã đến Việt Nam rao giảng TIN MỪNG tại NINH CƯỜNG,QUẦN ANH và TR? LŨ thuộc tỉnh NAM ĐỊNH ngày nay.Trong những năm sau đó các giáo sĩ thuộc Dòng Thừa Sai Paris đã tới giảng đạovà thành lập các họ đạo.

Trà Lũ là một làng khá nổi tiếng của vùng đồng bằng duyên hải Bắc Bộ mà lịch sử gắn với
nhiều sự kiện lớn của lịch sử dân tộc: ra đời trong công cuộc khai hoang lấn biển cuối thời Lê sơ, là
nơi ghi dấu bước chân đầu tiên của các giáo sĩ phương Tây trong hành trình truyền đạo Thiên chúa
giáo vào nước ta, cũng là căn cứ địa cuối cùng của nghĩa quân Phan Bá Vành - nơi gánh chịu hậu
quả nặng nề sau khi khởi nghĩa thất bại - và rồi chính người dân Trà Lũ lại tích cực tham gia vào
công cuộc khẩn hoang lập ra các huyện Tiền Hải (Thái Bình), Kim Sơn (Ninh Bình), sau đó là Giao
Thuỷ (Nam Định). Địa bạ Trà Lũ (1829) khác với địa bạ các địa phương khác. Đó không chỉ là bức
tranh ruộng đất của Trà Lũ đầu thế kỷ XIX mà còn là sự phản ánh lịch sử lập làng và những biến
động về mặt tự nhiên - xã hội của Trà Lũ, góp phần làm rõ hơn một số vấn đề của lịch sử Việt Nam.


Kính Danh xưa và nay:

Giáo xứ Kính Danh được thành lập từ thế kỉ 17 trước xứ Phú Nhai nhưng chỉ là họ lẻ của xư Phú Nhai.
Về mặt địa lý:Giáo xứ Kính Danh thuộc xã Xuân Trung(Trà Trung)cùng với xã Xuân Bắc(Trà Bắc)và xã Xuân Phương(Trà Đông)hợp thành làng TR? LŨ xưa_mảnh đất được đón nhận Đức Tin sớm nhất trên quê hương Việt Nam.
Tới tháng 8 năm 1937 họ lẻ Kính Danh tách khỏi xứ Phú Nhai thành lập xứ mới với tên gọi:Giáo xứ Kính Danh.
Quan thầy:Thánh Danh Chúa Giesu nhưng sau công đồng Vaticano II thì quan thầy là:Giesu Vua.
Ngày 03/01/2005 Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm cử hành thánh lễ mừng quan thầy mà Cha ông đã chọn và chính thức công nhận quan thầy của giáo xứ là:Thánh Danh Chúa Giesu.
Năm 1888 một ngôi thánh đường được xây dựng(nay chỉ còn tháp chuông) và nhà Hội quán xây năm 1921.Nhà xứ được cha Đaminh Đặng Đình Tân(lúc đó là quản xứ)xây dựng năm 1940.Do thời gian va sự xuống cấp nên ngôi thánh đường cũ đã được phá bỏ và xây dựng ngôi thánh đường mới.
Ngày 21/10/1993 lễ hạ bản ngôi thánh đường cũ do cha quản hạt Giuse Phạm Ngọc Oanh chủ sự.
Ngày 22/11/1993 cố Đức Cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới.
Ngày 15/11/1996 lễ cắt băng khánh thành và thánh hiến bàn thờ do cố Đức Cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất chủ sự.
Ngày 01/08/2002 lễ khởi công xây dựng núi đài Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và 14 chặng đàng thánh giá chung quanh khuôn viên thánh đường.
Ngày 25/11/2002 lễ khánh thành và làm phép tượng đài.
Hiện nay giáo xứ gồm:4 giáo khu và các hội đoàn.
Công trình nhà giáo lý và nhà kho đang hoàn thiện và trong tương lai các công trình khác cũng sẽ xây dựng.
Kính Danh có được như ngày hôm nay là nhờ Cha ông đã gầy công xây dựng,lòng hảo tâm của các ân nhân gần xa và sự cộng tác của mọi thành phần trong cũng như ngoài giáo xứ.
Xin Thánh Danh Chúa Giesu Mẹ Maria ban nhiều hồng ân xuông trên mảnh đất Kính Danh nhỏ bé đặc biệt là Đức tin để giáo xứ chúng con xứng đáng là nơi "hạt giống" TIN MỪNG đầu tiên đươc gieo vãi trên quê hương Việt Nam thân yêu.

Một số hình ảnh của nhà thờ
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/SDC10489.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/SDC10490.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/SDC10491.jpg
Một số hoạt động tết Canh dần
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/SDC10252.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/SDC10257.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/SDC10281.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/SDC10283.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/SDC10286.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/SDC10287.jpg