PDA

View Full Version : Hội SVCG Nam Định: Giải Bóng Đá Sinh Viên Nam Định Cúp 2017bttsvbuichunamdinh
23-09-2017, 02:12 PM
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN CÔNG GIÁO NAM ĐỊNH

GIÁO XỨ KHOÁI ĐỒNG NĂM 2017

* Kết quả bốc thăm :

- Đội bóng nam :

Bảng A
+,SVCG Cao đẳng công nghiệp
+,Ve chai Sinh Viên
+,SVCG Thái Bình-Nam Định

Bảng B
+,SVCG ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật
+,Khoái Đồng FC
+,SVCG Kinh tế kĩ thuật công nghiệp
+,SVCG Bùi Chu-Nam Định

-Đội bóng nữ gồm các đội:
+, SVCG ĐH Điều Dưỡng
+, SVCG CĐ vinatex & Bùi Chu -Nam Định
+, SVCG ĐH kinh tế kỹ thuật công nghiệp
+, SVCG Phát Diệm-Nam Định

*Điều Lệ Giải & Lịch đá

-Đội bóng Nam

Bảng A
+,Ve chai sinh viên – svcg thái bình nam định
+,Svcg thái bình nam định – svcg cao đẳng công nghiệp
+,Svcg Cao đẳng công nghiệp – ve chai sinh viên

Bảng B
+,Svcg ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật – khoái đồng fc
+,Svcg Kinh tế kĩ thuật công nghiệp – svcg bùi chu nam định
+,Svcg Kinh tế kĩ thuật công nghiệp - svcg sư pham kĩ thuật
+,Khoái đồng fc – svcg bùi chu nam định

-Đội bóng nữ : đá theo vòng tròn
+,svcg điều dưỡng – svcg vinatex bùi chu
+,svcg phát diệm nam định – svcg kinh tế kỹ thuật công nghiệp
+,svcg điều dưỡng – svcg kinh tế kỹ thuật công nghiệp
+, svcg phát diệm nam định – svcg vinatex bùi chu
+,svcg điều dưỡng – svcg phát diệm nam định

Thời gian : từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 22 tháng 10 năm 2017
Địa điểm: sân bóng đối diện nhà thờ khoái đồng

*Lịch thi đấu :

 Ngày 24/9/2017 khai mạc giải bóng đá :

+ 6h30 các đội bóng có mặt ở sân bóng đối diện nhà thờ khoái đồng
+ 7h khai mạc giải bóng đá sinh viên

- Trận 1 : từ 7h30 đến 7h50 ve chai sinh viêm – svcg thái bình nam định ( đội bóng nam đá )
- Trận 2 : từ 7h55 đến 8h10 svcg điều dưỡng - svcg vinatex bùi chu ( đội bóng nữ đá )
- Trận 3 : từ 8h15 đến 8h35 ve chai sinh viên – svcg thái bình nam định(đội bóng nam )
- Trận 4 : từ 8h40 đến 8h55 svcg điều dưỡng – svcg vinatex bùi chu (đội bóng nữ )
- Trận 5: từ 9h đến 9h20 svcg sư phạm kỹ thuật – khoái đồng fc (đội bóng nam)
- Trận 6 : từ 9h25 đến 9h40 svcg phát diệm nam định - svcg kinh tế kỹ thuật công nghiệp ( đội bóng nữ )
- Trận 7: từ 9h45 đến 10h5 svcg sư phạm kĩ thuật – khoái đồng fc (đội bóng nam)
- Trận 8: từ 10h10 đến 10h25 svcg phát diệm nam định–svcgv kinh tế kỹ thuật công nghiệp (đội bóng nữ )
- Trận 9 : từ 10h30 đến 11h20 svcg kinh tế kỹ thuật công nghiệp - svcg bùi chu nam định ( đội bóng nam )

 Ngày 01/10/2017

+ 7h mọi người có mặt ở sân bóng đối diện nhà thờ khoái đồng
- Trận 1 :từ 7h30 đến 7h50 svcg thái bình nam định –svcg cao đẳng công nghiệp( đội bóng nam )
- Trận 2: 7h55 đến 8h10 svcg điều dưỡng – svcg kinh tế kỹ thuật công nghiệp ( đội bóng nữ )
- Trận 3:từ 8h15 đến 8h35 svcg thái bình nam định – svcg cao đẳng công nghiệp ( đội bóng nam )
- Trận 4: từ 8h40 đến 8h55 svcg điều dưỡng – svcg kinh tế kỹ thuật công nghiệp ( đội bóng nữ )
- Trận 5 : từ 9h đến 9h20 svcg kinh tế kĩ thuật công nghiệp – svcg sư phạm kĩ thuật (đội bóng nam )
- Trận 6: từ 9h25 đến 9h40 svcg phát diệm nam định – svcg vinatex bùi chu ( đội bóng nữ )
- Trận 7: từ 9h45 đến 10h5 kinh tế kĩ thuật công nghiệp – sư phạm kĩ thuật (đội bóng nam )
- Trận 8 : từ 10h10 đến 10h25 svcg phát diệm nam định – svcg vinatex bùi chu ( đội bóng nữ )
- Trận 9: từ 10h30 đến 11h20 khoái đồng fc – svcg bùi chu nam định (đội bóng nam )
- Trận 10 : từ 11h25 đến 12h15 svcg cao đẳng công nghiệp – ve chai sinh viên( đội bóng nam)

 Ngày 8/10/2017

+ 7h mọi người có mặt ở sân bóng đối diện nhà thờ khoái đồng
- Trận 1 :từ 7h30 đến 8h10 svcg điều dưỡng – svcg phát diệm nam định ( đội bóng nữ )
- Trận 2 : từ 8h15 đến 9h5 nhất bảng A – nhì bảng B (đội bóng nam )
- Trận 3 : từ 9h10 đến 9h50 svcg vinatex bùi chu – svcg kinh tế kỹ thuật công nghiệp (đội bóng nữ )
- Trận 4 : từ 9h55 đến 10h45 nhất bảng B – nhì bảng A(đội bóng nam)

 Ngày 22/10/2017

+ 7h mọi người có mặt ở sân bóng đối diện nhà thờ khoái đồng
- Trận 1: từ 7h30 đến 8h20 ba – tư ( đội bóng nam )
- Trận 2 : từ 8h30 đến 9h20 nhất – nhì ( đội bóng nam )
- Bế mạc và trao giải

*Phân công công việc :
- svcg Bùi chu nam định : kéo loa
- svcg sư phạm kĩ thuật : treo băng rôn
- Ve chai sinh viên : mang nước từ khoái đồng ra sân bóng
- svcg Kinh tế kĩ thuật công nghiệp : kê bàn ban tổ chức và bàn trọng tài
- Khoái đồng fc : kẻ vôi
- svcg Thái bình nam định : cắm cờ góc và hỗ trợ khoái đồng kẻ vạch vôi
-svcg Cao đẳng công nghiệp : thu dọn rác sau mỗi trận

[Vũ Tiến Hải]
BTT SVCG Bùi Chu-Nam Định

tongkhosimvip1
09-10-2017, 11:22 PM
:)>-:-j:clapping: hay quá ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,