PDA

View Full Version : Ký Sự: Lễ Truyền Thống HSSV Lạc Đạo - Liễu Đề -Quỹ Nhất lần thứ VIThomas Vũ Xuân Tân
17-07-2017, 03:50 PM
KÝ SỰ
LỄ TRUYỀN THỐNG HỌC SINH SINH VIÊN CÔNG GIÁO
HẠT LẠC ĐẠO – LIỄU ĐỀ - QUỸ NHẤT
LẦN THỨ VI - NĂM 2017

Ngày 14 tháng 7 vừa qua hội HS- SVCG Lạc Đạo – Liễu Đề - Quỹ Nhất đã tổ chức thành công chương trình Lễ Truyền Thống lần thứ VI của hội. Lễ Truyền Thống được tổ chức theo kì 2 năm một lần nên bao nhiêu sự trông ngóng, mong đợi đều tập trung vào Lễ Truyền Thống lần này.

Lễ Truyền Thống năm nay được tổ chức ở giáo xứ Giáo Lạc hạt Quỹ Nhất, được sự ủng hộ cũng như hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của Cha quản xứ Vinh Sơn Nguyễn Văn Tứ và Ban Hành Giáo giáo xứ Giáo Lạc. Tất cả đều đã làm nên một Lễ Truyền Thống thành công rực rỡ.

Để có được Lễ Truyền Thống diễn ra suôn sẻ, Ban Đại Diện đã có sự chuẩn bị hết sức kĩ lưỡng, mọi công tác, hoạt động liên kết chặt chẽ giữa các ban như Ban Truyền Thông, Ẩm thực, Linh hoạt viên, âm thanh- ánh sáng , trang trí, y tế… Tất cả đã sẵn sàng cho 1 ngày Lễ Truyền Thống ý nghĩa nhất.


https://lh3.googleusercontent.com/QAn3gcQc9UfwvF1RnCrCV5bAkFJuN9oC-p5ihkd6MftU58UVSttvXDWbUKydLI0mQFvAYcJTRj-eCwlsWF4V0_MpkuuJ0IDhL8ivXlVGb7EJySXqRpk5nbYBQpbi2 DnBQ5EAWxp_9fHEkfXtkcXc0nWAOA7Xm0Fw62QTWS5I1lwa7RV MmyGJve6xhjODmDsX5h6BGc3oYZKCicLKvZbzVy7IzkC9i3lGJ r48llIbEmuT2LuYjzG4JEySPtU6gWnJk_7WEwV4AI_6MS1e9oT a8_4pG4qRtV_nxYXeLXryIkbHitHQEJckOz5ojx--VVgz19VvmW54PRrLfNMK3l8cOu5Jmc3_yETVA2YiStHUA4qgrs cRdRSTggGhFQr-1QIDk5KTQSlmVDD-j1RUB8rjVF78FJVY3EgwsWAPDvtsUc8QllzAQt9Uf2Cth2WIFa B9DcPouDDF-abpI_ojq_9nZOF7HKknwlNwOyHDwMEGhxW6lKedXCklgaMW4ib ht6JXwb84z2pO7IDOMrpyzrLJqXwUsh88EQ-EGema_sVu2SEgMhXWKJ6mKYgFTMJAQZ5zartijRZlX7IgMwdnM YZQxq0nuw9iThfk4pRtm5wx8t1ujmh8pDyFC4RUREQVOJENHFS Ydz_G-eY8eNwdAhIjwYp0qgze15EviKv6AB-Xn9OinhM=w1112-h640-no


https://lh3.googleusercontent.com/cfBy6tcE-10aeyL6y1sWH-UHIR_gisoBei3T8lW4SITwCJmFHO3PF5knfjxOIWjnAfVEikpC VzT7avqydjsGVIZAO6z-Xbwn_RXFGGfdI3N2uRQlxwcLVFBGL1P7Im_LzzGsp8hAtcJNeT u38GnUv7AeKm86Qf5IpZK_wz0G-3pzPA-4CrEMVSDHtd6E27MU9o7iEbBQ9sTrx-oCiyr_1V-7l9n_SALtVA7zittsycjqi31EvQoFPCJKIPqwpHDs4K-955MX1WMm-cmFsyW0HOM-3cUOaaJyoIaHzffh5WVWsMZpG5hV7eblA2CNntqtUovdbZaC3v YrGQ2IwrwA7AU6AAT0pEwo2nLs7jhqoCvabHs6JYeKuXx2bSk3 qHLcXGcGL4uotjoAPBo_ZQY2b5MwMZkm6Gf4UtZiWMubmcAgZH gZ5Lj3UCsWJ-n8YHrMi3YrByQP-HVC3RJEvicd-SmEzxvfILtgV4_JY7VcICbvjLSmiTPvmcG72OmIEcG3_jCCq7h VmP7Y_XBbvYtnxGJByZBjIJk9fVBRM3bGAJkOB_0PSng0F5zhj 6S2Eh29p-SwQg-d1OrAWW19cR6ZFvLZdGcD2gsPhc2AeVLptPfHApb2hc61ATCtL FzgtOp6-OFHdXM0rsVeM9e5Ju7xPZIgfBlUf6CkHM8xCXDs9LMWF9I=w11 95-h672-no


https://lh3.googleusercontent.com/eMXSQDXijLmLmfz9byN3c5y7XKPx6ZxnWS7tbPOqTydq9CDm9H e6dqGe6bgYUQhUXv_CVlynkne_cDyL29kIycfsBKZr3HfsVjVn LwvoiqSBXLEgsYqTJRI8gkvGoFoItIwARqNZcj-GaczM2yDAILZAEWFu4ADzKSUxKzm0b-rBpid8KPGq35s7ZdEOoBJsE1oKOQljgBq8Prw738keQuVKRJAZ Uoc8MBGrn3Mnpm_4YL9SwFLIKGliZtM1c8FDazVCRUGlqjF_qE-UsPVdy7UMtxIwrAwP5JSqQz-h1pAnFg4rLnFR6Y-RZgLMKJ-4FYVFPPsTM0dT5sOtz9-jk8_9qRrxtavk2SW8LwalXrvKAMPN-EpVxz6pCkp7nVAjUhrlPydXKx635dU0Og7xBWqsCkCDE9hm5Nq _SwsR0uuY8m6KHi5ktsT8D9IlSpqoDVU2PK_dXeXMjXcqKHfmd AVTKJqQOPOnUmRVcG7dEY4_TshrV-c2jm8JUgeybRj51hPjQAXfC_kn3xLUHHLV_v5gc9rmyv8-XORhMh3Mr8wNBSTnKzGVgCKgq83OH1hLac-jHPnPTOmXw75DZwuLlu5c-CmtIkioT3Qha2HfjONDoMe2yi_HZNf6wIecTf21G12OCDeSl7s njB_zHtwZWQDJ4IWQgEa6hrIMrjrNcq_RTDU=w1009-h672-no


https://lh3.googleusercontent.com/qcq4gMnBqqut2kRuTpcc1BN7IyWBZ0ouG7q8EJM4kBAkR9re_m NbnKV4CRHf35EBNnQ2FhX9yjOUxT1sr1HZQD_7i7B_IRYKdoGL jPTFXExZEX3KNnUZdxOSOI8YGR9Ce7JqW0z2nEixqZ6T1VgPKY FwdYG4s2Fo2vctl6QGMS4MWyUkI7h3-YQMGiW8b6s5rsyL9KU4x3FlqNLsG0lDlABY1XsFDOKHQpFbcnR p-N_PB8_1NrSx7nBsHROJlE5f2W0nyZTBXtJGaiwElorRgz7bmVB iAW107sotuN7roBLiDDa23UHrJOOlb9rYYBNXH1dsul_eC9GO6 zDy_Y7m-luYCX_4Ad0tPJ_-iifbEem5rrRNw_OqecroGIzFHBj1zT0vpRHs1U7uUL4XR0OPh-n5UM27b0DZZvOOGsETFk5Q5j0PYQRPzX8qwfuGnZ9B1bV0fLkY UWLXLkXYy_0nejQ5t-XkCnttr72cI3ZhLGNrxqYp9Bz7x79DQq9uj9_esGf7SxrSmQ8e NiBF_Qa2v9Ao6Mvte89hcO_4TwnQJN3zyj_J_7-Y4WoDrjR_sCYugeNs-Z_v5wwikROrlgWj7MQLRCuaJqAjtYo2KMBOsYCrpfL9flkERhR i-H07fTmcs-pEKFNnlhtBsLxOkVfar41qGWaUYAH3UngQkN87Xh701Mw=w100 9-h672-no

ĐÓN TIẾP GHI DANH

Sáng ngày 14, ngay từ rất sớm đoàn xe đưa đón các bạn giới trẻ các miền trong hạt Lạc Đạo, Liễu Đề , Quỹ Nhất đã có mặt với số lượng các bạn đến tham dự Lễ Truyền Thống lần này nằm ngoài dự định của BTC. Con số lên hơn 1000 bạn học sinh, sinh viên chưa kể đến các vị khách mời.
https://lh3.googleusercontent.com/PT3syis19BAs7anLpcQB_JWpvOCs2Z5xp_8rDHaluN9cgketZn XLd42lVc00O6E7WoTOGOyrG6VrfLvZnwqDk1BwwuRhElVFBGmu B48xaDRp-61u6kcBDNCbd0sjwztK8z9cgJD0Fk5nn3BjEOUZ62Ofm8XAcwX rhQ2wWigCwlHv-tYM6SyIz5aOIOaDelYHTdhtiXYaILLdve1cy1KUQe4lwg5GkkX bYZsL4VWPaGZRX60cb8qNWbJ0c2O4hFc_TSyMzHdGwn_viMqwE wmwlvNeK-lEwsSKLzGXq6G7cBKxfclppK-ZeM0bsD8zPZT9tO2qzjcXMuQ-sBgRFL3E5IrjO7Ozi59hi5oOY-2uBpEHLfu_Yi65O__dJ23kKjKQxnlQW8SfMB-YX9oJ2yvrV0cHyYZlYmiHvBGJDxSXXC6OjgeNTKcCrlbrNUqhI pwHaCQroWWjKaHjGb7ZN-fuTcoScux7FaWIWPB5YpijjUtVkFmh2mZf1eCelJKZS_5QR2YD Nypib66Efs0MHi-BLeQ19KSP0RVoeV8NO_DAzFyqqlC1az-qukwEAl_MPPOFsBptu7XPa8fWk8TOBJ4SJdMlwrcTvimUJ5AlA I-BzgFnro_93GnBS4NrLWk825KducP6MUM27DUg-G1VkX0leS7PCyT0-Eksw7eyo17TDiqvy_s=w961-h640-no

NGHI THỨC THƯỢNG CỜ VÀ KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH

Chủ đề của LTT HS – SV Lạc Đạo – Liễu Đề - Quỹ Nhất lần thứ VI là “Niềm vui tình yêu gia đình” sự chuẩn bị hành trang kiến thức cho người trẻ về gia đình. Món ăn tinh thần không thể thiếu đó chính là những bài cử điệu đem đến một không khí sôi động, làm nóng bầu không khí ngay lập tức.

Giây phút linh thiêng nhất đó chính là nghi thức thượng cờ. Bao con tim hướng về lá cờ Truyền thống, đây là lúc niềm tự hào, cảm xúc trong mỗi người dâng trào.
Chia đội và phần thi cắm trại hứa hẹn một ngày các bạn giới trẻ phải hoạt động rất nhiều.https://lh3.googleusercontent.com/4LHR0uw5Ce8BH-J1QiRb_EzvKEaxKTyn4Kjd6G196FHNL6hNDeGusdGzdOyHW4gr eKNbEHg7zUgY_pY8PExmM5JztFp_KbZy10OhnwlGCv3qMe2ZMX 5S1z0CP0jq-0prOrxzSp4z2-w-uRoEt9DKuyPbwR9GgjShqjmN677weUuznsxm2NcyYN7k5X1-_zsmrN5rsWIJj8c5-q6WMwfm91SvLc18cT6cPPmLx1CWSTh6KYLQSTO-z2EPWMMqyyICnx_SzX4wIeTcXlGRyIXz1ZBx9oB9hwV80UPIdX jsalW7QlAMA4csKVaulDdKckyAnJNWSlFWpusws7joMhpPb6Xu YCTeTeJ5hh7E3IEn6adcwF5WfVLC-TnluoQ3M4X0xmmBU4Ozm9tGVHl-hCeTofi0JzpiVMgN3sMIRORcazpq6vFuP4hK27Cn1BPEG8LMMS NjfOaWU-Ma-ni2oUI_RpIb4lhGA3rkF7pIgAtPDqMpeZ28EeECy3gpCsLJRsb lXe0G7svgZl5YugYPnWth23YxqQ4mtFpaiST-tRsUX-gGLCA0CZxYs5vM9xbAN1Wew8sal8X3MPOPmj6kbwxgd_fLMh60 PG-oxSjogRyPztd4CZlHyvKClGWL3w=w935-h623-no

https://lh3.googleusercontent.com/SfOncDhYREw2Lb6cTWCKIJrv6uYkl9s198yESspiubYNq4BLE3 nTNl5yR34YfhLtUn8Vbq2jT32Wn_mfx7oLYFsDoJcNm_E1OfLv 7PgEe442JCgYIOcXIYbaYPikUikHeoZIYkXuCZ__WOVhRUYi-A6NvgjWI6XHWdLgmosuhbSNFckwehXLIxDrG8LF2bIAZjWBGcn 5_QEcsAjzdpqhM-UXXwU2C71GXCzGj136JjS626BMGPzemzJPfG11ofeern_tNagU U9_vb94Wfu0ORvwXILemwTr0PqS1_5y17PVTugAFNeKdhCVjEG ifWY-Ou984XqqpWM9MCWMa5Wo_6Qe4RsBVe4Lf0vPaiB9iJxoYb6B7z Ax7GhLTdzxGLNu6d16D81chnHpPXSXZKrlavpUkj7vtiPS6GCn aGgNie2RlLZ8Q82vRZjd93SeWBrCeGldjOTtYTGvkNBL87YQcE rDhd44xyn1jRWrtE7EPnjvzXdPAeky_KSAy1Sx9Ho1wt7fsbXV QXNTJXZvH9hC3oHSIqKv5nq6LiuIiQQnB08pas9Uh8WncArhQ1 VOwcB3g9RZ9Gq58_ccfmE6P-huXzgRwq1XtshF5r8Aw9H26nXh5WcUu093GQQPEdg=w873-h623-no

https://lh3.googleusercontent.com/RecsnxIubgdHIGpbiHSe1YamQZqUA0B8N7PB2cIevrG86K0nDo vHCgGPfRJa0hVgAuE58Mml6ZMsnJGeWMt1jNi-p76MsBHphAmJXA7PbKFPQ9aNFdtnuUReA8ZP1o04h4-6WbHpGruVtY7k_DM-0STMVLSSDEPsLVDXlhc_qdi-ODziiJUVi7RndcXzogV6hH6AQigkhritmS37BqS3FQCp8uKdOG Aodm56tQi9EKNJeaxxL4DHpGWlUcAsW_gliXpyOwr7FFRvgSbl sG8GaRwPTN68y60GtGP7RADJuXu0xxnpVrMB_GUeYMJNwqI2_l NZPjnT9cmiQvtfFBlVWBfyZHjYmhZeWTNfYs2at9NyejHe7rSE f6sead7qiNJ3QIkf3QbU6CsxKJhm7u24T-2td4DqNznDAXzgbdNZwqVqlVeVez1rtVY-liaQDWwOKDy7ZcL6A9LSH6OEORzBeHeTXOETWb61MyGJXJ1kVC JrqjyKrYL86EXAk438RoTndDp7VViF4DXfwGzfsgTARKNHgyEN TMy3RhNSvBEK4r1Uv7t5W2HNEDkMYmS-UajAjcvmnZD4PWsAcZoRpG-ylHkIFYfmrkvJF14bSW7hka5TQRyRdkPHQPVyuQ=w935-h623-no

CHIA SẺ VÀ THÁNH LỄ

Sau những hoạt động nhẹ của buổi sáng, chúng ta cùng bước vào phần không thể thiếu trong LTT đó là phần trò chuyện của các Cha giáo với các bạn giới trẻ và Thánh Lễ long trọng.

Bài chia sẻ của Cha giáo Giuse Vũ Ngọc Tứ - Trưởng Ban giáo dục Giáo Phận, Giám đốc Học viện Thần học Teresa de Ávila Bùi Chu với chủ đề “ Niềm vui – tình yêu – gia đình”. Cha Giuse đặc biệt nhấn mạnh: “Các con còn trẻ, các con còn nhiều sự lựa chọn, hãy chọn và thương yêu người mà phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của các con. Những bài học nơi cuộc đời sẽ được khắc ghi trong lòng các con để từ đó những bài học ấy sẽ là hành trang sống đức tin của mình giữa lòng thế giới đối với Thiên Chúa tình yêu”.

Thánh Lễ long trọng được tổ chức vào lúc 10h30, do Cha Giuse Phạm Quang Vinh, quản hạt Quỹ Nhất làm Chủ Tế. Thánh Lễ đã là một phần cho các bạn giới trẻ cảm nhận được ý nghĩa cả ngày hội ngộ hôm nay : Chơi hết mình – bùng nổ hết sức – và không thể thiếu là được quây quần bên Chúa.https://lh3.googleusercontent.com/Z0MBKXS7fsUmRWaO40oYI5ZWjD1agPNH9XjC8-d7uEtGhwKtAG0cZLMBnesydNxVXOfDsu_5-sAwRjtwNPoBCvpNpl0H2IqSG2H-3OzSoqf2H4VGPnSdmpxDBPAEhYJpBsF-osCm7Dr51QJ2e37FTScO_T8wp0LQvXTa2rdfRiMMT9tT_4gDL3 3Q5bWeseVoqTJy6snJzTa-SN00RQffFuhbOaDj83b2xWV_7dGE_RRQlBswmRgywsW2t-M7glWpMRWJnIgwHMuN4is2MKE6RsRAFh7RuB8cTsb7gt5EPTpC 5V3ptNDp3D1e5sb2_FPI9BfEiunyGinNxPungjDqc8zC7hOHjX 7bDCfD2JqafHBAclnWaPAPzPJZoKIrdC5yy9Cv6R6ioPN5a3is 2Cy8I6poBe3ghYLK6s3wNlrCNPChyX9_ayVRoeV0V7g_iAycxM B9Gl-jvVW7JOiD3Xlmh5j-BmdftXBR3JYbkJ0gLp75su60-bHKYNZZLg8hW2uC2mrG7R6woyOmeNA29uqjggCE9q4kA4jiGYn cfMz09EsamZKnhEuPNi8pOMKgQx50Yf98ztgo04MKqmM35Oryd QWsJ8ks02Xn2wLFcuw6WlyEiu2OcKt4bgpAeg=w935-h623-no

https://lh3.googleusercontent.com/1TLe_-PEAN80xWyY4xmguPJOtqN2WjH6FHbn18o6G-ZrvF_Gzm84ukmbT_41cSOMubFgmUXpzZB10UK0WbWxY5fpvRY2 VIdNbBnhUJAWt9DrDkEyI8Uxbz9WEcqX8MD8eF7mw5MX8UjdAu qQ5sgCwceoaMI7PaQ65dm6IkO3X8Zb3z7X1Ji8ejh5GWTwK760 dvF5OEyJMGkTA8QME7eUrcd-k2KO0wX4E3XUtatesjKAobkiNJXqUElXhDZ_XJCDXmpuASCyQP XXN6a_VtPvcswGmzdy5C9d5oonFq8LI4kq9FIltugEYnhZdJyM TE8OqgELMpJE6wEu-Jy56wp5Lx8BfEyYtUNbv6JLQMlA5iwDrBMjCh_FLSl78x-tiqAj6I7yLZE6SXxbSH8kgAsCh0wq-EsQZSC5yvVJOnkYFn7wgwK-1HJtoiZpwb7FBk2F9WS8pQBDVRhnL38vIIzaW0XTjp1L9PM_Hy RNfP2D6oSsdLF9fcILjIBZVThbCP0UYK0xHTuXdRZDi6HgTaea hvtH5gLKVR5MP7ycLIwvwe4WTve-V6YVgmGeNlR6y0VMlIT0us7JCRjqxRpVQmDZu9PyfBIk-FUFM0Ka5kKl9Sct2i9-dTixYHuoCRBlJ6AC19gS2Lfx51YRtf_y2_bAP2fg7hlJ_4-c2oDjbuRfH6ootDw=w1009-h672-no

Cha Giuse - Đặc trách SVCG Bùi Chu công bố Tin Mừng

https://lh3.googleusercontent.com/PY4k4ycK3TnJdsyH_yTyKhR-i5jjMf3qZfmYWOanX8b_aGuZ0K9q4plbPVf8msai8awMoGqPQa H3DSAbtK3zJ2o6gGF-BJSYMnAu7WX9pUWWkdzGNPuFA9YoXXxFTn0sMJ5DGDKVY4kbw1 tdUOWagOnB6TecoSmqbX9sp2hdevPVLQ13yS3vOol-zNL-MhJxVCEGLYyq9P8FALBbyRn4H8xmDIR25tBF1GuhLSV0aBvaCM k9NP9jWJ2GFd35b7x0yrAETvfYf0CexamSsBp8gDrNOAhvy0Fu W3V_m5H34-eTYL0wmke3HAboc0N7dlRwWMrn8dGB2CXcob9h0ERPsDsmkOFY 6G240uXkByOz9yW4AYU8Zwv3YCoLjbU2y9sfkMZnfewrISKBoO k0CvdYyUrUTM7CWrV5HH1De1PGfGE9lHKbs9sjQRZAu1Ogjf4a kvzrAxJDTK3biHTP2vOmT1t61u6h15O7TOA5uzfBmmEaolMc6x FmPphrzEIXKsDJ1Q_yX8HnQAZBHIFnsbkznq3gUsVea0VZV4ss kJsJo_VOO3HVNPcGr-IxArUlGnd-JRuq1yPuJnNtLL065E7qhkGLs_DgcXZeOUfFq3jfSQ6JObCcAL EOAwmJyxIWgSEOKbsa9D5Qxf6nSDBLfNzHS-b4Tos2tDF5ObMg_feqRrqHYSI=w1009-h672-no

Đại diện cho các bạn trẻ Dâng Lễ Vật lên Thiên Chúa

https://lh3.googleusercontent.com/PzNtKifxEesfTLQmLeY4cMN9pgRaMzwdReC8BT9rSsstG70-oHR4XkavnkE4A4SqeDcUhohPjdBDOoOIYFEFMDyLBvB0Z4wI2J rYTE9LR0vvpFieI-UWfVeDMC20LBzrE57gU4-Jc8R3c14vKZ1A97IAGWPKbhKDRUEeYxSwkMU9lRDouKwSNNZDV mZTMktDQ_GdtXbHPV_i0aoK1JqShBYnudEvAi7r2v95d2PxqB3 d-cPssG_5AkEIJMvCWRw94AreuPMH94WaRucd2-NkfmyN8b69VFm5Cbo2pF09-3Bww3cxJ5eUncXzBw0XzBw4kT4XUd71RT7xipmk6YJh4X3lsJv bSWYnNsMEL0PSlMwp7eiYzhOUTauwxwtFCfr8H4fMxhy8B8wXP VM1fp1IxtI4DmND9Hk9gsGAJZKZnV12O6BHnAiFwh5qT9B5qoD A3cYEcScY81WgSnhX2ilU3ra7pkm6l9i-5Xe--Mt_LFc7BZFOmIad7fi2l2pHaEBDHnn1VX4KarjdLN6cHmUOFaN Ci99lNIKg9S2FvWetYpBMATpMWRRMdAdMl1D5JVE2mHcjCFu_p fJQ-WQtk-ov0vbqUcvM1ZYN7-PFkjRoKY7o6_njgg4ubm_nca_EN8qaVswH48A69LJt7ShpJYP6 tdXbEa02Gm_RxVi1XvL1-t4_Sk4=w943-h672-no

Tạ ơn quý Cha
TRÒ CHƠI LỚN - SỢI DÂY NỐI KẾT TINH THẦN

14h chiều ngày hôm đó, hơn 1000 bạn học sinh – sinh viên cùng nhau tham gia trò chơi lớn- giải mã mật thư. Mật thư được giải gắn liền với chủ đề “Tình yêu – Niềm vui – Gia đình”. Các trò chơi đòi hỏi mọi người phải vận dụng sức khỏe, trí thông minh và sức sống tuổi trẻ. BTC hy vọng sẽ để lại những niềm vui và kiến thức sau những dịp LTT như vậy.https://lh3.googleusercontent.com/JwtlRSEmUd645zFwtmQUHtp1mYz2OoY3IzlI4koTFLJKJu_xcT EsJRNRPCN_SPytiNQ0L3q-2G-3Y-cNBpSnfKRKtYO91KNWZvmUji_XuwpPsfuEtRi_-n2V6GYexuQnAO9No8TMIq1dmVKTdhPlGbC4zTvvEWmzeJawqSF 7MCnKv6symX_sbGguy6NfJcvCnBGaHxOgBi5rUR1lDby2BLWoV VZYmqAjlm1r_MpePkOZHFyPpjbjZHIGOfUUCv2shdRM31omS_l JrqC5Q-P2bMJzL3II7nwQcuCFWqOgBvNGvdRh_4AZsP7B_tnlDjjjpzM-0WcNkv04K4Hx_eM3MJ2uJT8pVYwzL22VpX-E-b5BOgDgfXStiKfhYkH4lhrZJmtbsdomm_vUyWtsWqfnzF5BtRG PpxGAhTGYMaPLEMsame0R2RehMJVTNNQdboQDaF4hP8hzdH6xJ bLI5kKhhgSAH2y7MfPyPe7hVZufe_aYZNXzmJFMkEaWS0nS2j-ZKytHy-DIInHH2gDXUbmX9afgKH4irQCtKCyNG_Iuv9itfSqf34ACGMwf ZuL_e85mMTs3xh8XeeqJ-gxd1ceeKAfH_gTFS7HCioEdGFzu917je65n_EYuCh44Gt7__FX EnVkCds66syxPOUfjU6gBTFHaO5H9_8FTp_bnxX2sUi1CMLs=w 1195-h672-no

https://lh3.googleusercontent.com/MpRy0AhMSD3f6xqA2Ny87qFf2OzTTbnzbKEjuisHQi4910O5D5 U9yR5X1y8XTT7LJU0Z5MgCm4ElK6dktwvFtSmqO3-_pbcr3Rvx22cDuhCeAXxCbFXGqXsoGuNpx31y5hMpxP9U6xY5_ qDgqjM-l0JazWKw0i5PPIjgHfFy_fWdcZx0P1hj1UY5pLCgKmpW7aNOiB 44oC71yrBuj8xskEn6PVEPUMrFqQmr9e-lCyNUauPFdQrXhPAvKHxBmsDfne9VrfrIdNq-QK7ybDf56isim04OyAnEXAAH5aMRRFTiOQ0o4du04sdG7bSMgx eB5ku8bif8Dc4PYRLa14Tz_oZXf5egI49IcAQa5s1jZolPYvpT Qep-fGthJdFhkTGt_NpwaJmHSKR_ZRmSA5TahCtpuVW5BOzRYNMtX_ vJo8kf8RDGPxNBu-93pB2j6MRYgbwCXMmjT5E_0PGIazVIoMCkA7coQREMHq--zteX9pH8PKs2yPTmK0KR0-jnCBj7e2Xm77PtMRyuogKKoyL0itaZiDr3c62iUf146vNAIsPc ub8n_yL4mft4EEcM9Ax-DjRc9rcEoDmkPzxsXe2jzpUVL0if1Yh-IpQ70I02rtFlsOOQhGznukkrNY8XwsdSgUIjckJYidSH5I966n eT9ayKRFTwU8O7p9lyEJWcRSNIjo4=w1009-h672-no

https://lh3.googleusercontent.com/KGr00FSFuASX-fnKco0iGoFfr9tHwKvLSacI20z_i7_L5kWmlDpa1zliMfIodRh lexvqeWigGN23vgn98io4-RkaFmaib2CCoVJ0WbBvjndJjUetGgH8p04l3z_DshpLkUCqJ10 RVio9JeNpu4m5KdDRQvFbEVGU_4r2ZQmNuspTBX1RoTKKUx_jq ush3PXEUcsBg3k2gPyqADGbvWROCLuZlksrH8uqryjvd-N4Azj01s7nLZEsJg3m0HKZSPlZG-5M1xlZFr7ieRB0o0TKKCu08R8MjFesqgurEPHmclGcF7Tu8Lc8 u6jUfOSOppMmPwvwVEJrLQpFN78somD4cmY0R-D25AkCC4Bnnl2X1zumVO89jVtDo8cB7zevYt2FeNxNi8h2FIHb RiL0kEFkvkxGWTlQkDvRfAS5jFzydhbiquhm76fds4sbPzTayZ Myw-QrkYOL24B93V7vUI6cmyLPZJ8NibmGPsO2x4r3pHPNFg_U4K0l e7_c4ZcU0PYAtxFtcra3py0hlY7l167MCsR8kYLx3GZc6OThTN I2an0snv6kITGaqedqsQI3FY0ZITWFFmB3h_-imri8du-tSWicZguYvaN5SAhh7CHrD7iLbaleGhyraWiDNBNs1321DNZ5P 4DsrteEbJiGf5cxH_zKgVWi_oft5rCjmPIlGhZteFY=w1009-h672-no

https://lh3.googleusercontent.com/3NmMMhHPRdgK3OJSrxXV-kJwXqPSCzuzJFZmElrm20Uw-85zlQQkhRuCJtXIxA0czr22gypTuVKIdTmMCZpLu3m5z9hKT-RGDR5RhjHKKNH_TyS1d8dQGbpVcujb1Y1Hr-Q750ZyZz2JLMjtV0TyDvGRmzlz69EIB_mzOh1FbZtiWaMNZCz9 IqmlW-E_6mr1QaVsb8-l7CCUOqNu_7CyQoNJV95y0ZDKSKm73Su4bSo2I8nE4ERWJ9R2t rQSE0_9nr72aJSgVZllwqqaUvHl6DYYpe1QDg_-_iFwelyQVdyURfu3CUxiF12386ZbhMPbvHtjt9kDXnB4Xd1d1G _3KL2xPzAiQcUw4EFbLYPiiQmniueDTbD-KanOgl5vdrM_c4KLJmdoELJA5J3nenRSsWkN-ijQOGmAqbLSHjsXesjQ_TLjD3xBqCrGyaR81FgEV0Dr3IafIZc uyKvqxiHDOI3i03nYCXyksMxk1Qgv-_IEzUv-_oM2pfStSUh_sCyIx14cxfrcU9ULwaTvepLoNhPGvXe1lRSVQe n4okCFU8xjjVb9AR0r3vFlOPCNQ0SwwjlhFMiXg1WoE_Df4BGS JQhjqXUM0S6Ig4p7JIbgf9nwveDguIVAK8GynUzsU3cPZ5xQMY Qt2KBemkmLSSrBECla17c1TtXGS9ZJcnBT2fEQrjI=w1082-h672-no

ĐÊM VĂN NGHỆ - LỬA TRẠI – CẦU NGUYỆN

Đêmvăn nghệ được bắt đầu lúc 19h, với những tiết mục đặc sắc. Mỗi tiết mục là một màu sắc riêng của từng giáo xứ ấy.

Kết thúc chương trình văn nghệ là nghi thức hạ cờ và trao cờ đăng quang LTT lần thứ VII tiếp theo. Lá cờ truyền thống đã được trao cho hạt Liễu Đề với LTT lần thứ VII.

Sau một ngày với nhiều hoạt động cả trên bờ cũng như dưới nước các bạn trẻ lại cùng nhau chơi hết mình, nhảy hết sức bên lửa trại.Cái nóng của lửa cũng như nhiệt huyết tuổi trẻ vậy, bùng cháy và không ngại bất cứ điều gì cản trở.https://lh3.googleusercontent.com/vkRJaGRJW9775dZqn7C5glPygDOBzkPVz7B93BsMXUd3TvekkP CHHjRFp-hM7WAtARtK2dsgE7j5MCR5qLP5sE6Zzz3_QdhvqMXDudnMFGX-818Jlfmn9zo_H5j_quSGE7UTO9co_2ESTcX10_01bE2TAWkdT2 0q2EGoqd14AhWmDRSmiJKs-yl6Ult0J2Gxij3-YViQ_6lmy-Cng0qDdwXAc__RltSOP6so9iAckByey439yMbsAMyW6S5JbS_D PTzCRN_u758DZ8JMNc566aWCl0FUUEaqd9f4DUlVf3i-Dn2VqnujohmOaIDJS3Z2ZLO3beEzHeYmgyzgya8ZUfGL_6Lysq n0PCdSqKfynNywxhneW93EbbOgyIORY_4nB_cJL7CqFH6lykE2 PPzhhy8jFBgU01IVnAUMosHQRCmFyFcrpW92zonLjp0FR_AmLr G_1sSaBQebM_RUkBhO_JA7lTy-0Dcxn2-QTSbJ2KyVOozLwoz-WHH-20jkwv3l9zWPHp2SCLXHGPw0XVrd88JwYTDFXb8UlpxE5Z1Dwp yiJPx1Au_yuOp26j6_m8TJ2a4kqpqg6mBj3cx0c5YrhuYQZCfV 1Lfd0UVSdyLlVLvzTUj9R3LpyOMTGg=w935-h623-no

https://lh3.googleusercontent.com/0XLwX3RUTWleF0Bcx0kw5KeS1GU6cR2IYm4DyWkU6jjuHX1pXV f-WA9SnCd34NoMhhY7xzs5kQcKb5Xd4277b-rtR-NnsUIiAdHBVwP8jRxUYGDz2SPvNKVVy2k4G7z7TUNmmYMF4h33 4-Nm-qn-rBs9CLOe26cPf5fWJtUbtWhvVGzyVoACclSiz8oqgoSos7HxvH ELd5Lowt4L60JiTCq9zFXEyFdkVw9m5OGN3ZKmUsh1fcgcV5hx l-H-5eXkECTgp2ObR_RM_fH_AhU8dnOFrcRIhm957DNqVpFGauBGet T6sN0T6KugSRhyhJMbCVCZcoyej1yvH1bFzJKUIDuoZQv1KYiS iYA5Xb-JYwJM3ebXy-3axiK_r-fm3_XzWsTX3u7dWOQbMHrk3ik_HJeNUkzDnByH2GI6RdVUQB7L qzzZYNxpC0_EpeUQKhWUXQhFiPFh-XfKsrDPBSU2C7rE6zFmEZR97PwuPqOUCZUi4CpZJflaw0b4LLW G5eRGZHCzJmiGGHOUFgFosQNmzDarwvZJq1SRIlqwa3fJRfS0L jk9T_2K9DccXSV62QNCXY0Uh5JxmOfAl-5XShO_OTNNjuVIgfmDCsyhAzKQXWtkmaz6ON5WH_ZPxg=w935-h623-no

https://lh3.googleusercontent.com/7AXSKp0KWTIH68YlykajvTv_qHqJ0YEX3aRgbC4TIhgULvcOMe Pm9wcgyuMWdmA0Nc1-SHBgHnLDkrqONp9sMLVfH2zSJvDLM3pyStyx1MV0S7px83GHpZ oFBVNdQTztEGrTTfqFCP5aPGbcbk8X8htqTJdjcG1cHHI4tHwq R9JRYaFIvrNyzU7p5gBqngrXQ4VhKVyqNB5XM3PTSCKtLkNsMp pMdlQLDi2ZvuV5Nh9KpV7Kw1rtLwbRZWU3-TeFjLx5r6QTAvu5rZAF2ZMBucLJLL2KqfBFGjna0I75c0JOHC4 5EVIxHvpzP4-8vTfJlvWVTWQXAeKywf31dexedsiDP0UcEDZKLcsBmH5D97lMk _-qJVmZ_2rJp2uyC0E_iNEX6vuIUrUj5kbSYv9qrrjT7RZFNflkQ dy9QIEauymotUXYG1LRUtuenf1uh0onGb0RQ6ez7MIjJJ8qAcY 3tjVYKbJuJsV5YbOT1o4cjfOHTvLwNf0GpNCrFGAa6BYhBFUGP hbSHJTyqyh1N4uTtskc6PbyCg7ZQnkmqj-fbbDBIlcKeAkmO9_xEsuM6gDzkY72xJlpC2_hhdoA7m-X9UraJWAGI8vcxTeAmsSvv6HWK3ExbEQsDrlvqA=w935-h623-no

https://lh3.googleusercontent.com/EIqq-MspV7fcRt7Qh8W7MXcaIm7oX19FWbMEH04feCaIsR6ZvUkI8Eq KqUhQI02NDc_qdU39yoKNdVvL-QOrzUp5bOULyMsJMHicfq-Ah3D_ldsQAKTMJ045-DiEGjyPwY-YvyWKnLoSBHfps8VujGvkZPwZpS2p1RomSpE91gtN9QmNA5Oa_ FFqT0c4nAi2u-IFvZPDSlry12dcHs4SM-ripGgfzrew32devp0xZOwkYIbdqVPevQSnbLnck3jMY2su0Fk4 m5fU2IYnzDpP91xfAmkARfZ6PWCDX20Hrgl5svwdsbXdXG4Idx 8UoRWekCJLJh2GguCTx1LRXr-SnPNmaSpNVYfZYfzTt9fbUCwJawtCqYh2XQjImLGOmhjXrtOAJ D_NiG5Ls2MV7vUVFktakb_96pi3WH4jIatHlviwyQJ35y8nsQq iLSTYTmHpcDyLquFiw_9h8YI6mVrXuhcd08OMlwl2XVDbYeHwQ dIOtvls9JSPpGKlUVbP79IkUhc9PvYIz1Rtxur-JgQoMcJ4mmuCOFkbeY82x30j-HECUYO03ragAjEHa3636ABnu39Uymcq4GAdfBqCGzeqg6RQZ_L l6s8CPrsGkY4-UGN4LyYR-Iy0VPt-fQ=w1110-h623-no

https://lh3.googleusercontent.com/5jXtgaXWLaj47O71YijJ7rPw_Zt7e0LVVy9r8bT6oeF9QWcivG EQcwgYTZvDNJL-p_24zOGKKtdxYKQupVKRm-ocvQlYh4xsPWabDG0PZcEcI187Ok3U7pWGpyPGRjGg5PlG26RC NGAyeR-3EcCrFleqFxP92HZCau14kqguBQDKW_GWhDW4WzIMsi0FqV_w3 6LRAymZb8L4c_u_5Qj7Wed44JYEasqd_NtEy_DcBDTfYDmfhcO 63pLj6a7-IaODdfwUp-Bd64QMbnv3mQTkjolS9x_WlAggNu7P5Yjk7d2kFHvPtVoEdHsI 5sxxDbljJLcwb48ZoUEvh1ighkInf2FpCCNn2FBPOA7Ys11PnW shiFRyfE4VB1yOSySBtFybSfv-h4_dJJw_whnbAJIgGZL_aEQ_E23EgmvzL5nPciWWHDup5avlRj yCEIsDl4m0KX8at85HsfImXyH_34K2V6LyPpQA1YnVN_9uaQqc atfknb8TeV_2NsLUAeQm5SzK1B4pvsXv0B4Bfykp_PFOuO8O4j VDHbO451SgsCLpKyOS-kc18f344n4J3uFvVr51ZnFPHkF7fl7Rfz1VziCDZflwGk3LucU KDJ6yO8IjhF0gR6gj4jBikuefJA=w935-h623-no

https://lh3.googleusercontent.com/gxu1vnEicV08rtkgSSMZH9DFhAT0sFVGTL5qlTo27GuJFsYrpK 0TFatHRyx9O_KYutRkuUIjjYEcZ-SOv9mkXV9qsK7xciXEYm74Lia2UW9TNC12wUAejC4dTumvTEvN t7Q5-F-yxNGcblBw98ZVKdjGSeXNj-DOj6S0cgC5cpUo-VXSW4rmS_WhgIqchie-MixnebMvv8NpSgHN4-q3m8Y_-z5Ft5bV80T4tY-yNjVqfBoVBo3XFhIFUf5RBFVOMKQcBaXXF6eTFW8Wm5QCnz4Ai TBbh98gBOg0b-o4YLQyM9CjwxL6e1zHW8eeh4iF1zhpo_VUjkTz0J7bJYqvjQ6_ K1b_QBBn4F6kuKrNRPdNaRQFv78jHiVXPSOrfUWjRGy2lY6wR3 FWATNIi4yrRb8EwY5vC_wRgfUsiTlEgkYc6kTkD44UoxZ3SEH5 k019tL8zgILlvQQv_nWOCQddtgSuOuGBoDJvQ73sqhlowetxUl BaGCwyx7mtP7nRvTG9Al-EnH4MWk7Zm7mbzTUuiyyMY3sRBTGnQEdvLdFBQBgpSikxrqBeM fBEXWUh60GS4hzRQg_mR5E1-kjUhYbFf8G0sfHwJn_hdA3b1x2mQpQyc6T7aEmvQMmmiA=w831-h623-no

https://lh3.googleusercontent.com/5H9rEunM08xNBSu4DD-4q8gYwvJUTCkmGtlBEtvp6nCenJ0Be0y47WJ5yrpbv9wTnhJG_ 1ZUcDWgRHoQOwU9kkam8co8cKTvtHTmeLhjQudmcHfZo7Y_gVa 5uPFx9N3Z_KpYhh9B11KUip_8Geb1GZLQ3gtj9zBEvlQ7y-1-CsLJAlP3LqSrBQf0zN3BfxZRtihacJW_UHkM3XjFcrPfmg6jpd Ca4jBg2unPkaZHRB32aqQZGL6YYMwFCj8P0Tod9ZzGOADl7PmZ kyB7UfBmZ1wRdy2_KaO_uKQ8-C-Gr1DYjp3NLl3sF9jAdpGy6b1peUyLoICakRB6jC8ssVU9VbpQ3 q-M7vPk1iP6eFgfWbMmHwVNuHodKi2sw-2exlFRojlfA74g8dg6EW1hKgDhWrdqd27nVcBIy4xx-1-ybA8H-kLJQC96CG78_CovbTudRb6SuZ-_CTevObrUBw5k2IyDBB6oRu5Eg9hyg5VAqJJbefUeGM-IA-URiTTGs6YVdzWxHfJJFKDwxTAvHfY9_PAC6PmLLKNgdh3g2wXs uA5kXcbfrXXvfBLcu9p1eLl6cSBxkNGkgLyk4HhX8Eo6162VYA _hJ7X8q-sZIjHpZjd4V8c2eSLta-45vw=w1081-h623-no


Chúng ta vừa có một ngày LTT với nhiều màu cảm xúc, thêm nhiều người bạn hơn, là cơ hội mở mang và giao lưu kiến thức về gia đình. Những phút giây được ngồi bên cạnh người bạn nay quen càng đẹp hơn khi chúng ta dành cho nhau những lời cầu nguyện cho người bạn, bản thân ý thức với hai chữ “ gia đình”. Là một người trẻ thì càng phải hiểu và có trách nhiệm riêng với gia đình.
Nhờ vào lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, thánh Bổn mạng Gioan Donbosco đã giúp chúng con có một LTT lần thứ VI thành công tốt đẹp. Chúng con cũng xin được gửi lời cảm ơn tới Quý Cha, Quý Ân thân nhân, Quý khách, và toàn thể các bạn học sinh sinh viên hạt Lạc Đạo Liễu Đề Quỹ Nhất đã chung tay làm nên một ngày LTT kết thúc tốt đẹp với bao kỉ niệm khó quên được.

Chúng ta cùng nhau khép lại LTT lần thứ VI tại đây, và cùng chờ đón LTT HSSVCG Lạc Đạo Liễu Đề Quỹ Nhất lần thứ VII tại hạt Liễu Đề. Hãy nhân rộng tình yêu Thiên Chúa đi khắp mọi nẻo đường chúng ta qua lấy tinh thần “ Đức tin – Yêu thương - Phục vụ” để xây dựng một thế giới hạnh phúc, yêu thương.

Ban truyền thông
SVCG Bùi Chu