PDA

View Full Version : Đón Tiếp – Ghi Danh. Lễ Truyền Thống HSSV Lạc Đạo – Liễu Đề - Quỹ NhấtThomas Vũ Xuân Tân
14-07-2017, 08:40 AM
LỄ TRUYỀN THỐNG HSSV LẠC ĐẠO – LIỄU ĐỀ - QUỸ NHẤT
ĐÓN TIẾP – GHI DANH

Ngay lúc này tại Giáo xứ Giáo Lạc, Lễ Truyền Thống HSSV Lạc Đạo - Liễu Đề -Quỹ Nhất lần thứ VI đã chính thức bấm máy khởi động. Có thể nói rẳng đây là ngày lễ được mong chờ nhất trong năm của các bạn HSSV trong ba giáo hạt. Chính vì thế các khâu và các ban đều được lên kế hoạch hoạt động quy mô, kỹ càng.

Từ 6h30 Ban Lễ Tân bắt đầu đón tiếp ghi danh. Các bạn giới trẻ về với Giáo xứ nhanh chóng được lễ tân hướng dẫn vào phòng gửi đồ và phân chia vào sáu trại: Gioan Donbosco, Teresa, Augustino, Đaminh Savio, Martino, Phero để nghỉ ngơi và nhận thẻ cho từng trại.

Không thể phủ nhận sức nóng của chương trình khi chỉ trong hai tiếng đầu, bàn ghi danh đã ghi nhận số lượng thành viên tham gia đã lên tới con số 500. Các bạn giới trẻ từ 48 giáo xứ đã quy tụ tại giáo xứ Giáo Lạc trong niềm vui, đầy hân hoan và rạng rỡ.

Sau khi ổn định, các bạn được khởi động bằng một số bài cử điệu và trò chơi, không khí đang rất sôi động, hứa hẹn một đại lễ thành công rực rỡ.

BAN TRUYỀN THÔNG SVCG BÙI CHU
https://lh3.googleusercontent.com/QAn3gcQc9UfwvF1RnCrCV5bAkFJuN9oC-p5ihkd6MftU58UVSttvXDWbUKydLI0mQFvAYcJTRj-eCwlsWF4V0_MpkuuJ0IDhL8ivXlVGb7EJySXqRpk5nbYBQpbi2 DnBQ5EAWxp_9fHEkfXtkcXc0nWAOA7Xm0Fw62QTWS5I1lwa7RV MmyGJve6xhjODmDsX5h6BGc3oYZKCicLKvZbzVy7IzkC9i3lGJ r48llIbEmuT2LuYjzG4JEySPtU6gWnJk_7WEwV4AI_6MS1e9oT a8_4pG4qRtV_nxYXeLXryIkbHitHQEJckOz5ojx--VVgz19VvmW54PRrLfNMK3l8cOu5Jmc3_yETVA2YiStHUA4qgrs cRdRSTggGhFQr-1QIDk5KTQSlmVDD-j1RUB8rjVF78FJVY3EgwsWAPDvtsUc8QllzAQt9Uf2Cth2WIFa B9DcPouDDF-abpI_ojq_9nZOF7HKknwlNwOyHDwMEGhxW6lKedXCklgaMW4ib ht6JXwb84z2pO7IDOMrpyzrLJqXwUsh88EQ-EGema_sVu2SEgMhXWKJ6mKYgFTMJAQZ5zartijRZlX7IgMwdnM YZQxq0nuw9iThfk4pRtm5wx8t1ujmh8pDyFC4RUREQVOJENHFS Ydz_G-eY8eNwdAhIjwYp0qgze15EviKv6AB-Xn9OinhM=w1112-h640-no


https://lh3.googleusercontent.com/z4ef0CQfX-qRNbqgGnEUaQvEt3vvcih0hsWrqRWlCOzeJS_JxCEXBdWFUfx-IY1gPEKSpCPKsmiFBIDkeSscwRvRjOmnbe23LJzwgAvPkhWxkH sQ4NjOcBg7WU_KozO_uuYZZwemLKVaBwNRH_dxmLOMiqeLnTY3 52M_qUHDAfNVSPHXgV5yQHEknEELznjJDPRsK777imjAPbzw8H kcNH4LZeDWSyETm7uJJRl2BTPSTpzmc-Ml1avFG60dRMBYdQ45MJWzLhljFYgV0bDhT_UV4Y1gdXcRaF-5xl2ACl86wZMRAhiK2F9mcEofwknOVAL9833kqZ95_dJTjXTQv iVhm6by3E0-F7YfaI28sWkIGj-Wr2j7Kx-XkwHRngh1AGE5U62kk7N4PwfbJmMfHkMhJ4whA95JHtlCNa2_P N6RLCNiZoYtGFtFmOJyfHsUBlR5vEB-bo6vC6tnXBQut-9cRnLSmqOyr2h_AivKsiGsRXlXabYOSAUuM_1P6ovr4wbzfFlO BX5TTf_GtQBmciI4WUfebbddSNFMYi4TOfkI6El7nd6owcLsme 7fhxqo73uYYoiLrKFMLYxYY21ksWCSHfUp2pft1lmTqrNTfZx4 n6OCQKmHI3iG_Mc4sJgvedXl24uSI2av7X7ZApnnhviQLqueSx VW3C0zfpkDf-V_OEY=w1138-h640-no


https://lh3.googleusercontent.com/6ZQlj9u8owI2Z8aoLNLmQih-h5OU9b5kOWKLJgD9tFODmTBGyiTPtydjjp8vN_4M8YxaUjcdPt YgEc4LPdAyNW_xh0dFcKwD2aW-GdQ9Q5oEwKw9lqQpzKoM4ylGAu81sSzRL6ZJPW9l6stV5TviDl w49QqWZCifm1ATv0kMjQo_55he81b7l_zOhjanYB5y5fErk-EFaeSiQs3RsgAAugA_-xbQA58cmITMkDcXLqs_eG-O7MDLSBJltaMHoVGK5DsdBpuFEVqYCcQC5ujC43vRd5OcKBS45 YESouhMBmLJuGYllPv7m3GM47bmdhjq13BwVLGGjgBOcGy5bu8 wfGbVTSmr7ICcUbRYIHsexMYn7xflRUkoNsOfA9JRaLcsF9ufx WGSrhjd5omQuHcqK3VWT01j9FEQL3xUZIs5wufRXbBpSiz7i8v SfGbQVfkz0OUlJgwGrw3RV3canUskegXM1MyjhqtNgxlP8N31I QwDLs1DcHIYkag77wWXROJNVcSS_sEbw4CVUZ-uJoO5ycy5nW06JVMsgFawQnveCZt5ZUZtzHYCoItnMRzImzWBY 8voAdOeXMoVT4i9JW6mbx_1BOe7ok6ToarQ6XcMQ1GIBBX5wzR nsZ9T8jCGpEqRYbw4JgaEhCzmGzUn5D1JK532TVzPtqwu_4vFR LRpEWJnBjI=w961-h640-no


https://lh3.googleusercontent.com/PT3syis19BAs7anLpcQB_JWpvOCs2Z5xp_8rDHaluN9cgketZn XLd42lVc00O6E7WoTOGOyrG6VrfLvZnwqDk1BwwuRhElVFBGmu B48xaDRp-61u6kcBDNCbd0sjwztK8z9cgJD0Fk5nn3BjEOUZ62Ofm8XAcwX rhQ2wWigCwlHv-tYM6SyIz5aOIOaDelYHTdhtiXYaILLdve1cy1KUQe4lwg5GkkX bYZsL4VWPaGZRX60cb8qNWbJ0c2O4hFc_TSyMzHdGwn_viMqwE wmwlvNeK-lEwsSKLzGXq6G7cBKxfclppK-ZeM0bsD8zPZT9tO2qzjcXMuQ-sBgRFL3E5IrjO7Ozi59hi5oOY-2uBpEHLfu_Yi65O__dJ23kKjKQxnlQW8SfMB-YX9oJ2yvrV0cHyYZlYmiHvBGJDxSXXC6OjgeNTKcCrlbrNUqhI pwHaCQroWWjKaHjGb7ZN-fuTcoScux7FaWIWPB5YpijjUtVkFmh2mZf1eCelJKZS_5QR2YD Nypib66Efs0MHi-BLeQ19KSP0RVoeV8NO_DAzFyqqlC1az-qukwEAl_MPPOFsBptu7XPa8fWk8TOBJ4SJdMlwrcTvimUJ5AlA I-BzgFnro_93GnBS4NrLWk825KducP6MUM27DUg-G1VkX0leS7PCyT0-Eksw7eyo17TDiqvy_s=w961-h640-nohttps://lh3.googleusercontent.com/ow5F_Rpf1msUtqREm6UH_qbVR_NaGBrD8SmWDqucQ3_b0jd2SP qBc5IkVrfyfFxDrFirSRqPLpnOVgEL-Cl0HxsHV1w3Pxl3XhKUTRxp3vnLhx4ZuPEwosgnWyoAVNqPdad DwIW4m22EHA-TGRUWb-JciTzZgwbNgnOO9VYtr4ZD_fsJQAdkeMVNoVB4BKXR34Yx0LCy qo8jPgcnPPvD2LNfkbOLmVwpkctQowWnnQBwEgXDRWL13MqiNh 6nprc9XmOGxGzL5_CjH3j4BMF5SiZQ9dAU836ScaYRIYrqMy8_ eL9mz0i0-R6y4-rMbH1mTMUcYqFsI8smZ_AXCHgxjbR26h7bh4Et1urNaDeM5quX ziPyJunx8sDwkdrFGGqgBLDKMfqwEL3BMG2IYmQW79pnpjNonM hnLBlGQ6EAwDe_LTkK4EWy6L8ozn4ZpuqY7t4gf-5vxQlyMIa8H8PBwLFyE9pJjvDNepMWS0GG_xeTzlmHLihZ0Ilo MEQmPw3fMkJF1ugUyTw5G8GUP41_M4lUTpxtfH4dUhGjZJu1XU DHrmjYSIBHgVDtj6nqUF8MDXkFwvTANHMKKovGJ0gj9njWudzj 5v6HzkWHkl1hmByVmRUVXWv_cPvy3PqQRuEsfqJlPgHHLla-xtk30Y1-l81Ai7SgpGIav569NKtcQy14xwU=w1138-h640-nohttps://lh3.googleusercontent.com/GT77g1GMfpm62JninEyMaysY-EsheNU5hRGpWVymdkxE4TbXhvbN86zrCEdzAMi_tghVno0eVWD dZpt2IehAU8PmbcWt2Tww6JCaewd4rSIr7Qf9TiosXyEjWPiIq Phhva4bdhgB2aJhM2xX55UJa9o-eVxn2GvoHzFdjMuCTnKe-PiJTuN3v0-mhYWI5S-rBTNI7-7GIaGAyUjQZcKLJ94RYcSzHj3u7Ou0Pvx9m8f0-emG1gA7ViMjLEve2n1G5l1nW6nODfuAIkI7UBayVOtWy8jKxTm jP87Mn-3v7bLODEuv2ZwP3G92dRv1ZRHE60vZTsUWvqmeP69iI1ewL3BU mjEmQkmHGg9Xh0orVXxEwXDYtoPO2JVi49ffGezJsW9vzQ70up dr8Y59WWZwNZGM7FUH4XXVZnvw8LuCVxgIpo9jsf4ajcvLPzGt DRAdnCiN2aLDfoMPg0DtGLVTCIzulu47XxCX2yH2fEtBdcbYeg f8Dtpngr-gthuCZ5ZqrFJ0coOsxP9xoxwqBAkebGfvnFO6zCwh6RlYjolET iIAz4nS4xK8wh35-UfuGYwbZ_KIauibs8Lp1mozvltvSrNVsSrypblFgDDZQ170Foi AqY8Wn_8sRX_PBtU-O_UyH0ir-bbH8tKHiacrOgLAC55JiHlBwQJ1h2JIY9NUee3WuFk=w961-h640-no