PDA

View Full Version : Bong bóng mưaJosNguyenBaoBC
11-05-2016, 06:33 PM
BONG BÓNG MƯA
http://ftuzone.com/wp-content/uploads/2013/11/hinh-1.jpeg


Như bong bóng trôi lặng dưới đường mưa
Dễ vỡ tan khi mưa dài nặng hạt
Trôi nổi theo mưa dòng của trời đất
Dễ vỡ tan cùng dòng đời ngắn thôi.


Ôi! Chúa ơi đời trần thế nổi trôi
Cứ đẩy đưa bước đường con đi mãi
Đã bao lần hồn con như sợ hãi
Trước nắng mưa của trần thế đổi thay.


Bong bóng kia chắc sợ hãi lắm đây
Bởi không biết dạt trôi về đâu nữa
Cũng như con trước bao lời thề hứa
Nhưng chẳng biết đời mình sẽ về đâu.


Như niềm vui hay như những niềm đau
Đến với con bất ngờ như mưa vậy
Dễ đến, dễ đi với đời thế đấy
Làm cho con chới với tìm đường về.


Bong bóng kia làm đẹp thêm mưa hè
Nên vỡ tan nhưng vẫn luôn im lặng
Cứ đẹp thôi kệ hạt mưa cay đắng
Chợt đến và cướp mất kiếp chóng qua.


Xin cho con luôn phó thác vào Cha
Kiếp sống con cũng thế thôi - ngắn ngủi
Mong vẽ đẹp trong tay Cha nhắn gửi
Nở niềm vui khi góp đẹp cho đời.
-HN, 22/4/2016-
Hà Nhuận