PDA

View Full Version : VIDEO Lễ Truyền Thống Học Sinh - Sinh Viên Công Giáo Hạt Lạc Đạo - Liễu Đề - Quỹ Nhất Lần Thứ 5-2015NguyenTu2501
08-09-2015, 12:07 AM
Lễ Truyền Thống Học Sinh - Sinh Viên Công Giáo Hạt Lạc Đạo - Liễu Đề - Quỹ Nhất Lần Thứ 5-2015

VIDEO 1:

https://www.youtube.com/watch?v=X0vIB3p1SPQ

VIDEO 2:

https://www.youtube.com/watch?v=n7xgJwsd36o

VIDEO 3:

https://www.youtube.com/watch?v=oZNkcWdHaI0