PDA

View Full Version : Phóng Sự Tiếp Sức Mùa Thi 2015_SVCG Hạt Lạc Đạo - Liễu Đề - Quỹ NhấtNguyenTu2501
20-07-2015, 02:32 PM
PHÓNG SỰ TIẾP SỨC MÙA THI 2015

NHÓM SINH VIÊN CÔNG GIÁO HẠT LẠC ĐẠO - LIỄU ĐỀ - QUỸ NHẤT


https://www.youtube.com/watch?v=gBboZ8JjfSY


Thực hiện bởi:_Ban Truyền Thông SVCG Hạt Lạc Đạo - Liễu Đề - Quỹ Nhất