PDA

View Full Version : Thư của UB Giáo Dục Công Giáo gửi các Sinh Viên, Học Sinh Công Giáo nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất MùiTình Chúa Yêu Tôi
18-02-2015, 09:39 AM
http://gpbuichu.org/bc_uploads/news/2015_02/2015-02-17-thuatmui_ubgd_1a.jpg
http://gpbuichu.org/bc_uploads/news/2015_02/2015-02-17-thuatmui_ubgd_aac.jpg