PDA

View Full Version : Hoạt Động Chung Của Nhóm  1. Cảm nhận sau chuyến đi tĩnh tâm Đan viện Châu Sơn của Nhóm Ơn gọi Sinh viên Nam Định.
  2. Mường Riệc – Nơi gặp gỡ của những trái tim yêu thương
  3. Tâm sự của một sinh viên ra trường sau Thánh lễ ra trường tại Giáo xứ Khoái Đồng
  4. Chương trình lễ mẹ vô nhiễm quan thầy và sinh nhật lần thứ i nhóm svcg bùi chu _ nam định
  5. Tường thuật Thánh lễ mừng quan thầy và sinh nhật lần thứ I Hội SVCG Bùi Chu tại Nam Định
  6. Thánh lễ mừng quan thầy và sinh nhật lần thứ I Nhóm SVCG Bùi Chu tại Nam Định
  7. Hải Phòng-Nam Định huynh đệ trong Gia Đình Chúa Kito
  8. Lễ quan thầy SVCG Bùi Chu - Nam Định 2016