PDA

View Full Version : Thông báo từ ban đại diện 1. Sinh hoạt tối thứ 4 ngày 7/9/2011
 2. Thông báo chương trình Sinh hoạt tối thứ 4 - ngày 21/09/2011
 3. Chương trình SH và Cầu Nguyện đầu tháng 10 của Ban Linh Hoạt Viên - Thứ 4 ngày 05-10-2011
 4. Các Bài Cử Điệu học trong tối Thứ 4 - 12-10-2011 của Ban Linh Hoạt Viên !!!
 5. Thông báo chương trình sinh hoạt thứ 4 ngày 12-10-2011 của ban lhv !!!
 6. Chương trình sh và tổ chức 20-10 cho chi e trong ban lhv - thứ 4 (ngày 19/10/2011)
 7. Thông báo chương trình sinh hoạt thứ 4 ngày 26-10-2011 của ban lhv !!!
 8. Thông Báo "Chương Trình Giao Lưu Văn Nghệ với Liên Đoàn SVCG Việt Nam" vào ngày 25-02-2012!!!
 9. Thông báo khẩn tới ace linh hoạt viên
 10. Thông Báo - Những Bài Cử Điệu SH trong tối Thứ 4 ngày 11/04/2012
 11. Thông báo gửi anh chị em Linh Hoạt Viên !!
 12. Thông Báo - Quy tụ ACE LHV các nhóm chuẩn bị cho Lễ Truyền Thống SVCG Bùi Chu lần thứ VIII !!!
 13. Chương trình " Đào Tạo Linh Hoạt Viên của Ban Sinh Hoạt SVCG TGP Hà Nội "
 14. Thông Báo - Chương trình giao lưu dã ngoại của Ban LHV vào ngày 10/06/2012 !!!
 15. Chương Trình CATHOLIC STUDENT AMAZING RACE Part II - 2017 của Ban Linh Hoạt Viên Bùi Chu