PDA

View Full Version : Ảnh chung nhóm miền trung  1. Đức TGM Đại diện Toà Thánh viếng thăm GP Đà Nẵng - Phần Tiếp đón.
  2. Đức TGM Đại diện Toà Thánh viếng thăm GP Đà Nẵng - Những Thánh Lễ.
  3. P/s: Tổng hợp hình ảnh các nhà thờ tại Gp. Đà Nẵng
  4. Hình ảnh: Giao lưu bóng đá SV năm I, II với SV năm III, IV nhóm SVCG Hòa Cường - Đà Nẵng