PDA

View Full Version : Hạt Quỹ Nhất 1. giáo hạt Lạc Đạo
 2. giáo xứ Quần Liêu-hạt Lạc Đạo
 3. Giáo xứ Quần lạc-hạt Lạc Đạo
 4. Giáo xứ Liễu Đề
 5. hình ảnh giáo xứ ?n phú(Nghĩa Hải-Nghĩa Hưng)mừng lễ Phục Sinh
 6. Giáo xứ Liễu Đề-Tổ chức lễ truyền thống 2009
 7. Hình ảnh cuộc rước kì yên của GX Liễu Đề 31/5/2009
 8. Hình Ảnh Nhà Thờ Quỹ Nhất
 9. Hình ảnh nhà thờ Lạc Đạo
 10. Hình ảnh nhà thờ Giáo Lạc
 11. giao xu chi thien
 12. giáo xứ Vinh Phú
 13. giáo xứ Liễu Đề
 14. Giáo xứ Cốc Thành
 15. Giáo xứ Giáp Phú
 16. Chùm ảnh mới về đền thánh Liễu Đề
 17. Lịch Sử Giáo Xứ Chỉ Thiện
 18. Đại lễ đón nhận sắc phong đền thánh lòng thương xót chúa Giáo Xứ Liễu Đề 20-04-2010
 19. Lược Sử Đền Thánh Liễu Đề
 20. Cầu mong
 21. Lễ khánh thành nhà thờ xứ Liêu Ngạn
 22. Hình ảnh khánh thành gx Liêu Ngạn
 23. Nhà thờ Phúc Điền
 24. Ảnh Giáo Xứ Chỉ Thiện nè các bạn
 25. giáo xứ Văn Giáo
 26. Giao xứ Giang Liêu
 27. Ảnh Đền Thánh Liễu Đề
 28. Ảnh Đền Thánh Liễu Đề
 29. Hình ảnh Giáo xứ Đài Môn
 30. Hình ảnh Giáo xứ Giang Liêu
 31. Hình ảnh Giáo xứ Tân Bơn
 32. Hình ảnh Giáo xứ Âm Sa
 33. Hình ảnh Giáo xứ Văn Giáo
 34. Hình ảnh Giáo xứ Lạc Đạo
 35. Hình ảnh Giáo xứ Đại Đê
 36. Hình ảnh Giáo xứ Liêu Ngạn
 37. Hình ảnh Giáo xứ Giáp Phú
 38. Hình ảnh Giáo xứ Giáp Nghĩa
 39. Hình ảnh Giáo xứ Đồng Nghĩa
 40. Hình ảnh Giáo xứ Đồng Nhân
 41. Hình ảnh Giáo xứ Đồng Liêu
 42. Hình ảnh Giáo xứ Đồng Qũy
 43. Hình ảnh Giáo xứ Giáo Lạc
 44. Hình ảnh Giáo xứ Bình Hải
 45. Hình ảnh Giáo xứ Nghĩa Dục
 46. Hình ảnh Giáo xứ Vinh Phú
 47. Hình ảnh Giáo xứ Ninh Hải
 48. Hình ảnh Giáo xứ Qũy Nhất
 49. Hình ảnh Giáo xứ Quần Liêu- di tích lịch sử VH
 50. Ngôi nhà thờ 60 năm không có thánh lễ thuộc Giáo phận Bùi Chu
 51. Lịch sử giáo xứ Liêu Ngạn
 52. Hình ảnh lễ kết thúc Năm thánh họ Tây Thành- xứ Chỉ Thiện
 53. Hình ảnh giáo xứ Phúc Điền
 54. Nhà thờ họ đẹp nhất giáo phận.
 55. Anh em Quỹ Nhất. Chỉ Thiện. Lạc Đạo zô nào
 56. Tổng hợp hình ảnh Giáo xứ Quần Lạc xưa và nay
 57. Video Khánh thành nhà thờ giáo họ Đồng Ninh- xứ Lạc Đạo
 58. [hình ảnh] Giáo xứ Quỹ Nhất - Giáo Hạt Quỹ Nhất- Giáo phận Bùi Chu
 59. [hinh ảnh] Giáo Họ Chi Tây - Giáo Xứ Quỹ Nhất
 60. tổ chức offline tại Hà Nội
 61. Hình ảnh kỉ niệm 60 năm đón nhận Sắc Xứ Giáo Xứ Liêu Ngạn-Giáo phận Bùi Chu!!
 62. lƯỢC SỬ GIÁO XỨ QUỸ NHẤT GIÁO PHẬN BÙI CHU
 63. kỉ niệm đi tình nguyện :D
 64. New: Hình ảnh Đền Thánh Liễu Đề
 65. Tổng hợp hình ảnh Nhà thờ giáo xứ Nghĩa Dục
 66. Nhà thờ đồng ninh
 67. Trại hè học sinh -sinh viên lạc đạo 2011
 68. Điều bí ẩn ở Lạc Đạo!
 69. Tổng hợp: Hình ảnh Giáo miền Quần Vinh
 70. Hình ảnh: Trại Xuân Đa Minh Bùi Chu tại Giáo xứ Quần Vinh năm 2009
 71. Hình ảnh giáo xứ Quần Vinh
 72. Tổng hợp ảnh các nhà thờ họ thuộc đền thánh Liễu Đề
 73. Giáo xứ Quần Vinh: Chương trình Tuần Chầu năm 2012
 74. Hình Ảnh nhà thờ giáo họ lý nhân - giáo xứ đại đê - giáo hạt lạc đạo - GP.Bùi chu
 75. Hình ảnh một số giáo xứ miền Quỹ Nhất
 76. Hình các cha coi sóc xứ Lạc Đạo
 77. Hình ảnh: Giáo xứ Đồng Liêu - Giáo hạt Lạc Đạo
 78. Video Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa tại đền thánh Liễu Đề
 79. Giáo xứ Đồng Tâm - Điểm đến của sinh viên hạt Lạc Đạo-Liễu Đề -Quỹ Nhất nhân dịp tết trung thu.
 80. Đại lễ KHÁNH THÀNH VÀ KHAI MẠC NĂM ĐỨC TIN Tại Giáo xứ ÂM SA - Giáo hạt LẠC ĐẠO - LIỄU ĐỀ - QUỸ NHẤT
 81. Chùm ảnh giáo xứ Giang Liêu, Tân Bơn, Liêu Ngạn và Quần Liêu
 82. Tổng hợp hình ảnh GX Chỉ Thiện
 83. Ảnh Chầu Giáo Xứ Quần Vinh Ngày 12-05-2013
 84. Ảnh Rước Hoa Giáo Họ Lý Nhân - Giáo Xứ Đại Đê - Giáo hạt Lạc Đạo-Liễu Đề-Quỹ Nhất Ngày 12-05-2013
 85. Video Giáo xứ Lạc Đạo
 86. Giáo xứ Đồng Liêu - Thánh lễ Ban bí tích Thêm Sức 2013
 87. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Lý Nghĩa
 88. Buổi ra mắt nhóm trái tim xanh – nhóm svcg giáo xứ lạc đạo
 89. Trái Tim Xanh 08.03