PDA

View Full Version : Hạt Tứ Trùng 1. giáo xứ Long Châu-Hạt Tứ Trùng
 2. giáo hạt Tứ Trùng
 3. Giáo Xứ Ninh Mỹ
 4. giáo xứ Xương Điền
 5. giáo xứ An Bài
 6. Giáo xứ Xuân Hà
 7. Giáo xứ đền thánh Phương Chính
 8. Nhà thờ đổ ven biển
 9. giáo xứ Xuân Hà
 10. giáo xứ Quế Phương
 11. Thiếu Giáo xứ Trung Phương nè
 12. Chùm các các giáo xứ hạt Kiên Chính-Tứ Trùng
 13. GX.Xuân đài chầu Thánh thể 20/11/2010
 14. Hình ảnh Giáo xứ An Bài
 15. Hình ảnh Giáo xứ Tang Điền
 16. Hình ảnh Giáo xứ Phú Hóa
 17. Hình ảnh Giáo xứ Hòa Định
 18. Hình ảnh Giáo xứ Văn Lý
 19. Hình ảnh Giáo xứ Xuân Thủy
 20. Hình ảnh Giáo xứ Xuân Hóa
 21. Hình ảnh Giáo xứ Tứ Trùng
 22. Hình ảnh Giáo xứ Kiên Chính
 23. anh em giáo miền Nam Phươn- Trùng Phương vào điểm danh xem mặt nào
 24. Giáo miền Nam Phương - Trùng Phương
 25. đền thánh Phương Chính
 26. Giáo xứ Trung Châu
 27. Giáo Họ Tây Mỹ - Giáo Xứ Ninh Mỹ : Mừng lễ Thánh Giuse quan thầy 19/03/2011
 28. Hình ảnh giáo xứ Nam Phương
 29. Hình ảnh giáo xứ Nam Đừơng
 30. Video hạ giải nhà thờ giáo xứ Long Châu
 31. anh nha tho phancisco o nam dinh-cong trinh kien truc hien dai
 32. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Xuân Hà
 33. Video dâng hoa đồng tiến Gx Xuân Hà
 34. Giáo xứ Long Châu- Cồn Tròn:
 35. Giáo Xứ Ninh Mỹ
 36. Hình ảnh thánh lễ hạ Giải nhà thờ cũ và ép cọc nhà thờ mới giáo xứ Ninh Mỹ
 37. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Trung Hòa - Miền Nam Phương Trùng Phương
 38. Ảnh mới Nhà thờ giáo xứ Tứ Trùng
 39. Nhà thờ cổ kính + khuôn viên đẹp = Giáo xứ Xuân Hà
 40. Giáo Xứ Xương Điền - Giáo Phận Bùi Chu: ngày lễ Đức Mẹ hồn Xác lên trời!!!!
 41. Nhà thờ đổ ven biển Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định
 42. Hình nhà thờ giáo họ Đức Mẹ Lên Trời-Gx Nam Phương
 43. New: Hình ảnh giáo xứ Kiên Chính
 44. chương trình lễ khánh thành nhà thờ xứ Trung Phương
 45. ảnh chuẩn bị văn nghệ khánh thành giáo xứ Trung Phương
 46. tổng hợp hình ảnh văn nghệ hoan ca mừng khánh thành giáo xứ Trung Phương
 47. tổng hợp hình ảnh cắt băng khánh thành giáo xứ TRung Phương
 48. Hình ảnh các nhà thờ ở Thịnh Long - Hạt Kiên Chính- Tứ Trùng
 49. video giáo xứ Long Châu
 50. đôi dòng lịch sử của giáo xứ Trung Phương
 51. Hình ảnh giáo xứ Thịnh Long
 52. hinh anh nha tho tang dien
 53. Hình ảnh kết thúc tháng hoa 2012 tại Giáo Xứ Nam Phương
 54. Lễ Quan thầy giới trẻ giáo xứ Trung Hòa
 55. Tổng hợp hình ảnh đêm giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại hè 2012 tại giáo xứ Kiên Chính.
 56. Tổng hợp hình ảnh đêm giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại hè 2012 tại giáo xứ Kiên Chính.
 57. Video giáo xứ Tang Điền
 58. Khánh thành nhà giáo lýi và ban bí tích thêm sức giáo xứ Phúc Hải
 59. Gx Xuân Đài dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Toma Phạm Văn Phương
 60. Cảm nhận về ngày lễ đầu năm Hội sinh viên công giáo Bùi Chu
 61. [TB]Giáo hạt Kiên Chính - Tứ Trùng
 62. Nam Phương - Trung thu 2012
 63. Hạt Kiên Chính - Tứ Trùng - Đã có ban đại diện
 64. Giáo xứ ninh sa : Lễ tạ ơn và khánh thành nhà giáo lý
 65. [TB] Cuộc họp BDD Ngày 14/10/2012 Hạt Kiên Chính - Tứ Trùng
 66. [TB] Kết Quả Cuộc Họp (02/12/2012) BDD Hạt Kiên Chính - Tứ Trùng cùng Đại Diện các Giáo Xứ
 67. [TB-SVCG Hạt Kiên Chính–Tứ Trùng] Chương trình giao lưu văn nghệ mùa Giáng Sinh.
 68. Nhà thờ giáo xứ Phú Hóa
 69. Hình ảnh Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu Giám mục phó Giáo Phận Bùi Chu về thăm quê Hương Ninh Mỹ
 70. Di chuyển hài cốt các đấng tử Đạo tại xứ Tân An
 71. Thư trợ giúp xây dựng công trình nhà thờ giáo xứ Ninh Sa - Giáo Phận Bùi Chu
 72. Hình ảnh tuần Chầu GX. Xương Điền 2013
 73. Hình ảnh Tuần chầu đền thánh Phương Chính
 74. Lịch khai giảng lớp giáo lý hôn nhân hạt Kiên Chính- Tứ Trùng
 75. Gx Long Châu: Mừng lễ Thánh Phê-rô bổn mạng
 76. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Văn Lý
 77. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Xương Điền
 78. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Trung Hòa
 79. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Hòa Định
 80. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ An Bài
 81. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Trùng Phương
 82. [Hình ảnh] Giáo Xứ Xương Điền Mừng Lễ Giỗ Thánh Tử Đạo Đaminh Vũ Đình Tước
 83. Đại hội giới trẻ hạt Tứ Trùng tại Gx Phúc Hải
 84. Giới trẻ hạt Kiên Chính rước lá
 85. GX Xuân Đài kế thúc tháng hoa
 86. GX Trung Châu bế mạc tháng hoa
 87. Giáo xứ Ninh Sa vui xuân cùng người nghèo