PDA

View Full Version : Hạt Kiên Chính - Tứ Trùng 1. giáo xứ Long Châu-Hạt Tứ Trùng
 2. giáo hạt Tứ Trùng
 3. Giáo Xứ Ninh Mỹ
 4. giáo xứ Xương Điền
 5. giáo xứ An Bài
 6. Giáo xứ Hải Điền
 7. Giáo xứ Xuân Hà
 8. Giáo xứ đền thánh Phương Chính
 9. Nhà thờ đổ ven biển
 10. giáo xứ Xuân Hà
 11. giáo xứ Quế Phương
 12. Thiếu Giáo xứ Trung Phương nè
 13. Chùm các các giáo xứ hạt Kiên Chính-Tứ Trùng
 14. GX.Xuân đài chầu Thánh thể 20/11/2010
 15. Hình ảnh Giáo xứ An Bài
 16. Hình ảnh Giáo xứ Tang Điền
 17. Hình ảnh Giáo xứ Phú Hóa
 18. Hình ảnh Giáo xứ Hòa Định
 19. Hình ảnh Giáo xứ Văn Lý
 20. Hình ảnh Giáo xứ Xuân Thủy
 21. Hình ảnh Giáo xứ Xuân Hóa
 22. Hình ảnh Giáo xứ Tứ Trùng
 23. Hình ảnh Giáo xứ Kiên Chính
 24. anh em giáo miền Nam Phươn- Trùng Phương vào điểm danh xem mặt nào
 25. Giáo miền Nam Phương - Trùng Phương
 26. đền thánh Phương Chính
 27. Giáo xứ Trung Châu
 28. Giáo Họ Tây Mỹ - Giáo Xứ Ninh Mỹ : Mừng lễ Thánh Giuse quan thầy 19/03/2011
 29. Hình ảnh giáo xứ Nam Phương
 30. Hình ảnh giáo xứ Nam Đừơng
 31. Video hạ giải nhà thờ giáo xứ Long Châu
 32. anh nha tho phancisco o nam dinh-cong trinh kien truc hien dai
 33. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Xuân Hà
 34. Video dâng hoa đồng tiến Gx Xuân Hà
 35. Giáo xứ Long Châu- Cồn Tròn:
 36. Giáo Xứ Ninh Mỹ
 37. Hình ảnh thánh lễ hạ Giải nhà thờ cũ và ép cọc nhà thờ mới giáo xứ Ninh Mỹ
 38. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Trung Hòa - Miền Nam Phương Trùng Phương
 39. Ảnh mới Nhà thờ giáo xứ Tứ Trùng
 40. Nhà thờ cổ kính + khuôn viên đẹp = Giáo xứ Xuân Hà
 41. Giáo Xứ Xương Điền - Giáo Phận Bùi Chu: ngày lễ Đức Mẹ hồn Xác lên trời!!!!
 42. Nhà thờ đổ ven biển Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định
 43. Hình nhà thờ giáo họ Đức Mẹ Lên Trời-Gx Nam Phương
 44. New: Hình ảnh giáo xứ Kiên Chính
 45. chương trình lễ khánh thành nhà thờ xứ Trung Phương
 46. ảnh chuẩn bị văn nghệ khánh thành giáo xứ Trung Phương
 47. tổng hợp hình ảnh văn nghệ hoan ca mừng khánh thành giáo xứ Trung Phương
 48. tổng hợp hình ảnh cắt băng khánh thành giáo xứ TRung Phương
 49. Hình ảnh các nhà thờ ở Thịnh Long - Hạt Kiên Chính- Tứ Trùng
 50. video giáo xứ Long Châu
 51. đôi dòng lịch sử của giáo xứ Trung Phương
 52. Hình ảnh giáo xứ Thịnh Long
 53. hinh anh nha tho tang dien
 54. Hình ảnh kết thúc tháng hoa 2012 tại Giáo Xứ Nam Phương
 55. Lễ Quan thầy giới trẻ giáo xứ Trung Hòa
 56. Tổng hợp hình ảnh đêm giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại hè 2012 tại giáo xứ Kiên Chính.
 57. Tổng hợp hình ảnh đêm giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại hè 2012 tại giáo xứ Kiên Chính.
 58. Video giáo xứ Tang Điền
 59. Khánh thành nhà giáo lýi và ban bí tích thêm sức giáo xứ Phúc Hải
 60. Gx Xuân Đài dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Toma Phạm Văn Phương
 61. Cảm nhận về ngày lễ đầu năm Hội sinh viên công giáo Bùi Chu
 62. [TB]Giáo hạt Kiên Chính - Tứ Trùng
 63. Nam Phương - Trung thu 2012
 64. Hạt Kiên Chính - Tứ Trùng - Đã có ban đại diện
 65. Giáo xứ ninh sa : Lễ tạ ơn và khánh thành nhà giáo lý
 66. [TB] Cuộc họp BDD Ngày 14/10/2012 Hạt Kiên Chính - Tứ Trùng
 67. [TB] Kết Quả Cuộc Họp (02/12/2012) BDD Hạt Kiên Chính - Tứ Trùng cùng Đại Diện các Giáo Xứ
 68. [TB-SVCG Hạt Kiên Chính–Tứ Trùng] Chương trình giao lưu văn nghệ mùa Giáng Sinh.
 69. Nhà thờ giáo xứ Phú Hóa
 70. Hình ảnh Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu Giám mục phó Giáo Phận Bùi Chu về thăm quê Hương Ninh Mỹ
 71. Di chuyển hài cốt các đấng tử Đạo tại xứ Tân An
 72. Thư trợ giúp xây dựng công trình nhà thờ giáo xứ Ninh Sa - Giáo Phận Bùi Chu
 73. Hình ảnh tuần Chầu GX. Xương Điền 2013
 74. Hình ảnh Tuần chầu đền thánh Phương Chính
 75. Lịch khai giảng lớp giáo lý hôn nhân hạt Kiên Chính- Tứ Trùng
 76. Gx Long Châu: Mừng lễ Thánh Phê-rô bổn mạng
 77. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Văn Lý
 78. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Xương Điền
 79. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Trung Hòa
 80. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Hòa Định
 81. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ An Bài
 82. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Trùng Phương
 83. Hình ảnh Tuần chầu giáo xứ Ninh Mỹ năm 2013
 84. [Hình ảnh] Giáo Xứ Xương Điền Mừng Lễ Giỗ Thánh Tử Đạo Đaminh Vũ Đình Tước
 85. Đại hội giới trẻ hạt Tứ Trùng tại Gx Phúc Hải
 86. Giới trẻ hạt Kiên Chính rước lá