PDA

View Full Version : Hạt Tương NamTrang : [1] 2

 1. Lễ Tạ Ơn Giáo Họ Nam Ngoại
 2. giáo xứ Trang Hậu-Hạt Tưong Nam
 3. giáo hạt Tương Nam
 4. giáo xứ Trung Lao-hạt Tương Nam
 5. Giáo xứ Tương Nam-Hạt Tương Nam
 6. Giáo xứ Tương Nam chầu thánh thể 2008
 7. Giáo Xứ Quỹ Ngoại
 8. Giáo họ Nam Ngoại
 9. Chùm hình ảnh giáo xứ Tương Nam
 10. Một số nhà thờ ở hạt Tương Nam
 11. hinh anh giao xu Trung Lao
 12. Giáo xứ Trang Hậu
 13. Hình nhà thờ Bách Tinh
 14. Chùm ảnh giáo xứ Đền thánh Báo Đáp
 15. Hình Ảnh chặng đàng Thánh giá giáo xứ Tương Nam
 16. giáo xứ Thạch Bi
 17. Giao xu bao dap
 18. giáo xứ An Lãng- giáo hạt Tương Nam
 19. Giáo xứ Nam Hưng- Giáo hạt Tương Nam
 20. chùm hình ảnh gx Bách Tính
 21. chùm hình ảnh đền thánh Trung Lao
 22. chùm hình ảnh đền thánh Trung Lao 2
 23. Lược sử Giáo xứ Tương Nam
 24. Bao dap cua to ne!!!!!!
 25. Giáo xứ Dương A
 26. giáo xứ Hưng Nhượng
 27. Giáo xứ Nam Lạng- hạt Tương Nam
 28. Giáo xứ Hồng Quang
 29. Lược sử đền thánh Báo Đáp
 30. Lịch sử Đền thánh Báo Đáp
 31. Giáo xứ Nam Dương
 32. Giáo xứ Phong Lộc
 33. Giáo xứ Phú An- giáo hạt Tương Nam
 34. lược sử giáo xứ Bách Tính
 35. chùm hình ảnh gx Nam Hưng, nơi diễn ra lễ truyền thống năm 2010
 36. Giáo xứ Nam Trực
 37. Giáo Họ Xối Thượng- giáo xứ Tương Nam
 38. Chùm hình ảnh giáo xứ Phong Lộc - hạt Tương Nam
 39. Những hình ảnh mới về giáo xứ Tương Nam thân yêu
 40. nhà thờ xóm, họ đền thánh Trung Lao
 41. Hạt Báo Đáp
 42. [Video] Sinh viên Trung Lao - 10 năm một chặng đường.
 43. Giáo xứ Trực Chính
 44. Giáo hạt Tương Nam- Báo Đáp
 45. Sử lược giáo hạt Tương Nam-Báo Đáp
 46. Giáo Xứ Quỹ Đê
 47. Thánh lễ thêm sức tại GX Tương Nam
 48. Giáo xứ Ngoại Đông
 49. Hình ảnh lễ phong sắc Đền Thánh Trung Lao
 50. Hình ảnh cung hiến nhà thờ xứ Hồng Quang
 51. Giáo xứ Lã Điền
 52. Cha quản hạt Jak Nguyễn Văn Tường
 53. Thánh lễ tạ ơn Đài cha thánh Tước-gx Trung Lao
 54. Chùm ảnh bổn mạng họ thánh Phero xứ Trung Lao
 55. Các Xom, Các họ đền thánh Trung Lao
 56. Các Xom, Các họ đền thánh Báo Đáp
 57. Htạ Tương Nam Báo Đáp vào điểm danh nào?
 58. Làng nhạc viện- giáo xứ Báo Đáp
 59. Kèn Tây giáo xứ đền thánh Báo Đáp
 60. Có một cha xứ như thế
 61. Giáo xỨ tƯƠng nam chẦu thánh thỂ
 62. Giáo xỨ tƯƠng nam chẦu thánh thỂ
 63. Tuần chầu GX Tương Nam 2010
 64. Nguong Nhan
 65. Lễ cầu cho các linh hồn tại Gx Trung Lao
 66. lễ cải táng cha Toma Vũ Đức Dụ- gx Trung Lao
 67. Đông các đại học sĩ Vũ Quang Nhạ- Trung Lao
 68. 50 Năm hồng ân linh mục
 69. Lễ Bổn mạng ca đoàn Gx Đền thánh Trung Lao
 70. ĐẠi hỘi giỚi trẺ giáo hẠt tƯƠng nam - báo Đáp
 71. GIÁO Xứ Quỹ Ngoại 2011
 72. Thánh lễ hạ giải nhà thờ đền thánh Báo Đáp
 73. Mô hình nhà thờ đền thánh Báo Đáp
 74. ảnh cha xứ Nam Hưng
 75. Bổ sung hình nhà thờ Trung Lao
 76. Bổ sung hình nhà thờ Bách Tính
 77. Bổ sung hình nhà thờ Tương Nam
 78. Hình nhà thờ Xối Thượng 101 tuổi
 79. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Nam Trực
 80. Cận cảnh đền thánh Trung Lao
 81. Bản vẽ nhà thờ mới đền thánh Báo Đáp
 82. Kiệu rồng
 83. chương trình noel GXĐT Trung Lao
 84. Ggiáo họ Thượng Lao
 85. Sớ Táo quân xứ Trung Lao 2011
 86. giáo xứ Cổ Ra
 87. Chương trình bế mạc năm thánh GP Bùi Chu tại đền thánh Trung Lao
 88. Các sự kiện tiêu biểu năm 2010
 89. Tổng hợp hình ảnh nhà thờ giáo xứ Tương Nam
 90. Tổng hợp hình ảnh tang lễ cha già cố
 91. Tổng hợp hình ảnh lễ viếng cha cố
 92. Hình ảnh giáo xứ Âm Sa
 93. Hình ảnh giáo xứ Nam Lạng
 94. Giáo xứ Vạn Lộc
 95. Hình ảnh nhà thờ họ An Khánh- Xứ An Lãng
 96. Tổng hợp ảnh các nhà thờ giáo xứ đền thánh Trung Lao
 97. Hình ảnh Giáo xứ Hồng Quang
 98. Lễ bổn mạng SCVG Đền Thánh Trung Lao mùng 4 tết
 99. Giáo xứ Đền thánh Trung Lao với năm Mão
 100. Tổng hợp ảnh các nhà thờ họ thuộc giáo xứ Tương Nam
 101. Hình ảnh nhà thờ họ Đại- xứ Bách Tính
 102. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Bách Tính đang xây tháp chuông
 103. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Phú An
 104. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Trực Chính
 105. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Cổ Ra
 106. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Quỹ Đê
 107. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Quỹ Ngoại
 108. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Dương A
 109. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Hưng Nhượng
 110. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ An Lãng
 111. Hình ảnh nhà thờ giáo xóm-đền thánh Báo Đáp
 112. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Nam Dương
 113. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Nam Lạng
 114. Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Trang Hậu
 115. Các cha coi sóc giáo xứ Tuơng Nam
 116. Hình ảnh cha Phalo Vũ Minh Hòa- chánh xứ Tương Nam
 117. Hình ảnh Nhà Truyền Thống- GX Tương Nam
 118. Tổng hợp hình ảnh các giáo xứ thuộc giáo hạt Tương Nam- Báo Đáp
 119. Bố cáo thành lập website Giáo xứ quỹ đê
 120. Hình ảnh bên trong nhà thờ họ Phê-rô- GX Trung Lao
 121. Nét Cổ kínhnhà thờ Khoái Đồng
 122. Nhà thờ Trung Lao 115 tuổi 1896-2011
 123. Hình lễ hạ giải và mô hình nhà thờ đền thánh Báo Đáp
 124. Nhà truyền thống giáo xứ đền thánh Trung Lao
 125. Hình ảnh họ Cát-giáo xứ Bách Tính
 126. Hình ảnh giáo xứ Nam Hưng
 127. Mô hình nhà thờ Khoái Đồng không thay đổi khi đại tu
 128. Hình ảnh đổ móng nhà thờ Báo Đáp
 129. Họ thánh Phao-Lô- giáo xứ đền thánh Trung Lao
 130. Nhà thờ giáo xứ hồng quang
 131. Thánh lễ khởi công trùng tu Nhà thờ Khoái Đồng
 132. Tuần chầu giáo xứ Quỹ Đê
 133. Cha xứ và Hội đồng mục vụ Gx đền thánh Trung Lao
 134. Video giới thiệu giáo xứ đền thánh Trung Lao
 135. Video thứ 6 tuần thánh tại Khoái Đồng
 136. Video hạ giải đền thánh Báo Đáp
 137. Video tiếng chuông họ Xối Thượng - Gx Tương Nam
 138. Hình thứ sáu tuần thánh tại Trung Lao
 139. Video sinh viên đền thánh Trung Lao
 140. Hình ảnh Tuần thánh tại đền thánh Báo Đáp năm 2011
 141. Lễ giỗ 100 ngày cha cố Phê-rô Maria Phạm Văn Cử
 142. Anh em Đền thánh thánh thể Báo Đáp bon chen điểm danh nào!!
 143. Dâng hoa kính mẹ Họ thánh Vinh sơn- Trung Lao
 144. Trạm chầu Thánh Thể đẹp
 145. Hình ảnh giáo xứ Phong Lộc
 146. Đền Thánh Mẹ Thiên Chúa Trung Lao tháng 5/2011
 147. Các Đời Cha Xứ Báo Đáp:
 148. Vài nét về giáo xứ Phú An
 149. Hình ảnh công trình nhà thờ giáo xứ Báo Đáp! 20/7/2011
 150. Làng nghề làm đồ chơi Trung thu ở Nam Định
 151. Giáo xứ Tương Nam những hình ảnh mới
 152. Tiếng Chuông Giáo Đường
 153. Tâm Tình Tạ Ơn Bùi Chu
 154. New: Hình ảnh giáo xứ Nam Dương
 155. New: Hình ảnh giáo xứ Thạch Bi
 156. New: Hình ảnh giáo xứ Phong Lộc
 157. New: Hình ảnh giáo xứ Khoái Đồng
 158. Chùm ảnh nội thất nhà thờ đền thánh Trung Lao
 159. Hình ảnh cải táng 3 cha giáo xứ đền thánh Trung Lao
 160. Render mới của nhà thờ Khoái Đồng
 161. Tuần chầu giáo xứ tương nam (13 -11 - 2011)
 162. Chương trình tuần chầu giáo xứ Tương Nam 2011
 163. Tổng hợp hình tuần chầu Thánh thể Gx Tương Nam 2011
 164. Tường thuật tuần chầu thánh thể giáo xứ Tương Nam 2011
 165. Video tuần chầu thánh thể giáo xứ Tương Nam 2011
 166. Tĩnh Tâm Giáo Lý Viên Giáo Hạt Tương Nam- Báo Đáp
 167. Hình ảnh Họ Thượng Lao- xứ Tương Nam
 168. Bộ sưu tập ảnh nhà thờ giáo xứ Tương Nam
 169. Tư liệu ảnh: Tương Nam xưa
 170. Chương trình đại lễ kính Mẹ Thiên Chúa và tuần chầu đền thánh Trung Lao 2012
 171. Thánh lễ mừng kính mẹ thiên chúa bổn mạng đền thánh trung lao 1-1-2012
 172. Đại hội giới trẻ hạt Tương Nam- Báo Đáp 2012
 173. Chương trình Tuần Thánht Giáo xứ Tương Nam
 174. Những hình ảnh mới nhất về đại hội giới trẻ hạt tương nam - báo đáp
 175. Hình ảnh Thứ Năm Tuần Thánh- GX Tương Nam
 176. Hình ảnh: Thứ Sáu Tuần Thánh- GX Tương Nam
 177. Hình ảnh táng xác Chúa- GX Tương Nam
 178. Hình ảnh Thứ Bảy Tuần Thánh- GX Tương Nam
 179. Hình ảnh đại lễ Phục Sinh- GX Tương Nam
 180. cập nhật danh sách linh mục hạt Tương Nam- Báo Đáp
 181. Video tuần thánh tại giáo xứ Báo Đáp
 182. Tổng hợp Video Tuần Thánh và Phục Sinh GX Tương Nam 2012
 183. Thánh lễ chia tay 2 cha xứ đền thánh Trung Lao
 184. Hình ảnh lễ quan thầy họ thánh Vinh sơn- xứ Trung Lao
 185. Đền thánh Trung Lao hân hoan đón cha tân chánh xứ và phó xứ
 186. Đại lễ Phục sinh Đền Thánh Trung Lao năm 2012
 187. New: hình ảnh Gx Nam Hưng
 188. Giáo xứ Tương Nam- Những hình ảnh xưa cũ
 189. Tháng hoa về: Đức bà Rosa Tương Nam
 190. Hình ảnh nhà thờ họ Phú Thọ- xứ Thạch Bi
 191. Chùm ảnh nhà thờ giáo xứ Thạch Bi
 192. Video dâng hoa tại đền thánh Báo Đáp
 193. Hình ảnh khai mạc tháng hoa tại đền thánh Báo Đáp
 194. Giáo xứ Tương Nam dâng hoa kính Đức Mẹ
 195. Hình dâng hoa, thánh lễ và đêm văn nghệ ngày của mẹ tại Gx Khoái Đồng
 196. Dâng hoa kính mẹ tại giáo xứ Nam Lạng
 197. Hình ảnh Thánh Lễ cha Micae Tương chia tay xứ Nam Lạng
 198. Chuyện lạ ở nơi cả làng “điên cuồng” với âm nhạc
 199. Gx Tương Nam: dâng hoa kính Mẹ và Mừng chúa lên trời
 200. Hình ảnh thánh đường giáo xứ Tương Nam
 201. Gx Trung Lao dâng hoa tại đền thánh Báo Đáp
 202. Chương trình tuần chầu Thánh Thể đền thánh Báo Đáp
 203. Cuộc di cư của địa phận Bùi Chu tháng 10 năm 1954
 204. Lễ tạ ơn nữ tu Ane Phạm Thị Gương- Gx Trung Lao
 205. Ngày 1/6 đặc biệt: chôn cất 220 thai nhai tại đền thánh Trung Lao
 206. Giáo xứ báo đáp chuẩn bị cho ngày đại lễ kính mình máu chúa.
 207. Gx Tương Nam: Chương trình lễ quan thầy Họ Nhà xứ
 208. GX Tương Nam:Hình ảnh Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô
 209. Thánh Lễ Chính Tiệc Tuần Chầu Đền Thánh Báo Đáp 2012.
 210. GX Tương Nam mừng lễ quan thầy
 211. Nhà thờ xứ Hồng Quang
 212. Video: Mơ về Trung Lao
 213. Video Thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại đền thánh Báo Đáp
 214. Đền Thánh Trung Lao khai giảng năm học giáo lý 2012-2013
 215. Chương trình tuần chầu Thánh Thể giáo xứ Tương Nam 2012
 216. Ra mắt Kỷ Yếu Giáo Xứ Tương Nam 1700-2012
 217. Tuần Chầu Thánh Thể Giáo Xứ Tương Nam
 218. Báo đáp 2012
 219. Hình ảnh tuần chầu giáo xứ Tương Nam 2012
 220. Video Giáng Sinh tại Đền thánh Báo Đáo
 221. Video Noel Giáo xứ Tương Nam
 222. Hình ảnh nhà thờ giáo họ Nam Hà Nội- Gx Dương A
 223. Tuần chầu đền thánh Trung Lao 2013
 224. Lễ giỗ 2 năm cha già cố Phê-rô Phạm Văn Cử tại Gx Tương Nam
 225. Giới trẻ- sinh viên Gx Tương Nam gặp mặt đầu xuân
 226. Hình ảnh tuần chầu Gx Quỹ Ngoại
 227. Đền Thánh Báo Đáp 2013
 228. Thiếu Nhi Gx Tương Nam mừng xuân mới
 229. Chương Trình Tuần Thánh Gx Tương Nam năm 2013
 230. Chương Trình Tuần Thánh Gx Đền thánh Báo Đáp năm 2013
 231. Giáp Đông đền thánh Báo Đáp mừng lễ Thánh Giuse quan thầy
 232. Tổng hợp hình ảnh Tuần Thánh Giáo Xứ Tương Nam
 233. Lễ giỗ 10 năm cha Vinh-sơn Bùi Công Tam tại Gx Báo Đáp
 234. Video Tuần Thánh GX Báo Đáp
 235. Gx Báo Đáp suy tôn Lòng Thương Xót Chúa
 236. Một thoáng quê hương GX Báo Đáp
 237. Lễ Kim khánh Linh Mục Giuse Lê Ngọc Hoàn
 238. Gx Nam Hưng với những ngày Hồng Ân
 239. Tường thuật tuần chầu giáo xứ Nam Hưng năm 2013
 240. Chương trình tuần chầu thánh thể Gx Báo Đáp
 241. Ban Lễ sinh Giáo xứ Đền Thánh Báo Đáp mừng lễ bổn mạng
 242. Hình ảnh xây dựng nhà thờ đền thánh Báo Đáp
 243. Gx Báo Đáp dâng hoa kính Đức Mẹ
 244. Gx Tương Nam dâng hoa kính mẹ- Mừng Chúa Lên Trời
 245. Gx Tương Nam dâng hoa kính Đức Mẹ
 246. Gx Báo Đáp kết thúc tháng hoa
 247. Tuần chầu giáo xứ đền thánh Báo Đáp
 248. Thiếu Nhi Gx Tương Nam mừng lễ Mình Máu
 249. Video Tuần chầu giáo xứ đền thánh Báo Đáp
 250. Gx Đền thánh Trung Lao bế mạc tháng hoa