PDA

View Full Version : Giáo Hạt Giáo Xứ Trong Giáo Phận Bùi Chu 1. Giới Thiệu Tổng Quan Về Giáo Phận Bùi Chu
 2. Lược sử GP Bùi Chu
 3. Một số Hình ảnh các Giáo Xứ Thuộc GP Bùi Chu
 4. ace nào có bản đồ giáo phận bùi chu chia se đi?
 5. Các Đức Giám Mục Của Bùi Chu
 6. Các giáo xỨ trong giáo phẬn bùi chu
 7. chân dung cha chính và các cha quản hạt
 8. Hình ảnh các nhà thờ giáo hạt trong giáo phận Bùi Chu
 9. các giáo xứ giáo phận Bùi Chu
 10. Bùi Chu có 4 cái " Quần"
 11. Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu
 12. Các cha chính giáo phận
 13. Bản đồ giáo phận Bùi chu
 14. Những giáo xứ thành lập trước năm 1916
 15. Bản Sắc Văn Hóa giáo phận Bùi Chu
 16. Gửi ban điều hành mục: giáo hạt giáo xứ BC
 17. Giáo xứ Hưng Nghĩa hân hoan mừng đón cha tân chánh xứ
 18. Lịch Công Giáo Giáo Phận Bùi Chu
 19. Lịch Công Giáo Tuần 44
 20. Đố các bạn tìm thấy cha xứ của các bạn?
 21. Các Đức Giám Mục gốc Bùi Chu
 22. 29 linh mục- 47 năm thụ phong
 23. Trong phong trào ?Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu?
 24. Danh sách các linh mục giáo phận Bùi Chu
 25. VƯƠng cung thánh ĐƯỜng & ĐỀn thánh trong giáo phẬn bùi chu.
 26. 10 sự kiện tiêu biểu của giáo phận Bùi Chu năm 2010
 27. Chủng sinh và dự tu chúc tết Đức Cha giáo phận
 28. Giáo xứ ngưỡng nhân mừng giáng sinh 2010
 29. Hình ảnh giáo xứ chính tòa bùi chu 27 tết âm lịch
 30. Lịch chầu thánh thể năm 2011
 31. bản đồ các giáo hạt trong địa phận Bùi Chu
 32. Danh sách các linh mục GP Bùi Chu ( New)
 33. Tổ Chức cơ cấu Giáo Phận Bùi Chu
 34. Danh sách các chủ chăn giáo phận từ khi thành lập tới nay
 35. anh em giáo miền Nam Phươn- Trùng Phương vào điểm danh, xem mặt nào
 36. Tổng hợp hình ảnh các giáo xứ trong giáo phận Bùi Chu
 37. Nhà thờ Chính Tòa và Tòa Giám Mục Bùi Chu
 38. Một vài hình ảnh các nhà thờ- lối cũ quay về
 39. Sưu tàm được ảnh một số linh mục giáo phận
 40. Nhà Nguyện Dòng Thăm Viếng đẹp nhất giáo phận
 41. Dánh sách thuyên chuyển linh mục giáo phận Bùi Chu năm 2011
 42. Lịch sử giáo phận Bùi Chu thời kỳ độc lập từ năm 1936 tới ngày nay
 43. Video hành trình về nguồn
 44. Kỷ yếu giáo phận Bùi Chu: Phần các giáo xứ
 45. Hình ảnh các ĐGM đã coi sóc giáo phận Bùi Chu
 46. Hình ảnh rước hoa giáo xứ Lập Thành@
 47. Tư liệu giáo phận qua 2 video Bùi Chu và Phú Nhai
 48. Tháng hoa tại giáo phận Bùi Chu
 49. Trường Thi Tử Đạo các thánh Bùi Chu
 50. Các dòng nữ, tu viện và tu xá trong giáo phận
 51. Giới thiệu Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao- Bùi Chu
 52. Ca Vè 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam Anh Hùng
 53. Hinh ảnh Đức TGM Leopoldo Girelli thăm Vương cung Phú Nhai
 54. Anh chị em nào có thông tin về Bùi Chu, giúp mình với???
 55. Hình ảnh Tòa Giám Mục Bùi Chu
 56. Tìm hiểu về Linh Tông và Gia đình Linh Tông
 57. Đặc ngữ Công giáo
 58. Ngắm và các phong tục ngắm trong Mùa Chay
 59. Tên Thánh
 60. Chuyến viếng thăm giáo phận Bùi Chu của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli:
 61. Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
 62. Video Cha Thánh Đaminh- Bổn mạng đệ nhị GP Bùi Chu
 63. Phỏng vẫn cha chính giáo phận nhân lễ Đầu dòng 2011
 64. Di sản cho con cháu Bùi Chu
 65. ý nghĩa lá cờ Tòa Thánh
 66. Năm Phụng Vụ 2011-2012
 67. Danh sách các chuẩn xứ giáo phận Bùi Chu
 68. Lược sử Làng Quần Cống (1)
 69. Lịch Phụng vụ giáo phận Bùi Chu 2012
 70. Anh chị em nào Trực Ninh cho mình hỏi ít thông tin .
 71. Video hình ảnh các cha giáo phận Bùi Chu
 72. Hình ảnh ngày chầu Giáo Xứ Quần Vinh.
 73. Các hoạt động của nhóm sinh viên giáo xứ kiên chính trong đợt ra quân tiếp sức mùa thi.
 74. Lịch Phụng Vụ- Giaó Phận Bùi Chu 2013- Năm C
 75. Đại Lễ Quan Thầy Đệ Nhất Giáo Phận
 76. Đêm diễn nguyện đoàn Giáo Lý Viên Giáo Phận 2012
 77. Thư mục vụ giáo phận
 78. Hình ảnh Lễ Kim Khánh Linh Mục cha Giuse Phạm Ngọc Oanh
 79. Lược sử Hội Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu
 80. Video Gp Bùi Chu hợp ca: Lạy Chúa Con Tin
 81. Lễ ra mắt Caritas giáo phận Bùi Chu
 82. Giới thiệu hình ảnh các giáo xứ trong giáo phận Bùi Chu
 83. GP Bùi Chu: Cáo Phó Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm
 84. Nhật Ký tang lễ Đức cha Giuse: Ngày thứ 1- Khi Chúa gọi cha về!
 85. Những hình ảnh đầu tiên tang lễ Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm
 86. Tang lễ Đức cha Giuse: Nghi thức tẩm niệm và phát tang và di quan
 87. Hình ảnh di quan và thánh lễ cầu nguyện cho đức cha Giuse
 88. Nhật ký tang lễ đức cha Giuse: Ngày thứ 2- Vắng bóng cha
 89. Thánh lễ đưa chân Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm
 90. Thư phân ưu của Đức TGM Chủ tich Hội đồng giám mục Việt Nam
 91. Nhật ký tang lễ Đức cha Giuse: Ngày thứ 3- Người bảo sao cứ làm vậy
 92. Nhật Ký tang lễ Đức cha Giuse: Ngày thứ 4- Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay
 93. Tang lễ đức cha Giuse: Di quan đức cha ra lễ đài
 94. Hình ảnh thánh lễ và di quan đức cha ra quảng trường lễ đài
 95. Tường thuật thánh lễ an táng Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm
 96. Chùm ảnh thánh lễ an táng Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm
 97. Nhật ký tang lễ Đức cha Giuse- Ngày lễ an táng đức cha
 98. Phái đoàn GP Thái Bình dâng Thánh lễ và viếng đức cha Giuse
 99. Video rước đoàn lễ nghi và di quan đức cha vào nhà thờ chính tòa Bùi Chu
 100. Thư phân ưu của Bề Trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam
 101. Tiễn biệt hai đức cha
 102. Video giáo hạt Tương Nam- Báo Đáp dâng thánh lễ cầu nguyện cho đức cha
 103. Hồi ký về Đức cha cố Giuse
 104. Video Thánh lễ An Táng Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm
 105. Lễ Tang Đức Cố Giám Mục Giuse Hoàng Văn Tiệm Bản Full
 106. Lễ truyền chức linh mục giáo phận Bùi Chu ngày 8/8/2013
 107. Thiệp mời khánh thành Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Bùi Chu
 108. Chương Trình Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm quan thầy đệ nhất giáo phận
 109. Giáo Lý Viên giáo phận mừng lễ bổn mạng
 110. Giáo Phận Bùi Chu mừng lễ bổn mạng tại Vương cung đền thánh Phú Nhai
 111. Lễ Bổn mạng Đức Cha Tôma tại nhà thờ chính tòa Bùi Chu
 112. Thánh lễ Truyền Dầu GP Bùi Chu năm 2014 tại Gx Xuân Dục
 113. Trailer Lễ Ơn gọi 2014 Giáo phận Bùi Chu
 114. Video GP Bùi Chu dâng kính Đức Mẹ và thánh lễ cầu cho Tổ Quốc