PDA

View Full Version : Ảnh Chung  1. "Giáo Xứ là cộng Đoàn Hiệp Thông .."
  2. Giới Trẻ Việt Nam
  3. Ảnh giáng sinh
  4. Anh em về nhà thờ Quất Lâm !
  5. suy tôn Thánh giá tại Bảo Long - Nam Định
  6. Hình ảnh hành trình đi dâng hoa ở GX Phú Ốc,GX Hải Điền và Xuân Hà của nhóm Bùi Chu
  7. Hình ảnh svbuichu tại Nam Định dâng hoa đồng tiến tại Đền Thánh Trung Lao.
  8. Hình ảnh chuẩn bị cho Lễ quan thầy và sinh nhật nhóm Nam Định
  9. Tổng hợp hình ảnh thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Quan Thầy nhóm SVCGBC Nam Định
  10. Hội kenddoonffg giáo họ nam ngoại