PDA

View Full Version : Học Sinh-Sinh Viên Hạt Đại Đồng 1. Ra mắt Ban Điều Hành Học Sinh-Sinh Viên Hạt Đại Đồng
 2. [Chương Trình] Lễ Quan Thầy Và Thành Lập Hội HSSV Hạt Đại Đồng
 3. [TRAILER] Lễ Thành Lập Hội Học Sinh-Sinh Viên Hạt Đại Đồng
 4. Thông Tin Lưu Ý - Lễ Thành Lập Hội Học Sinh-Sinh Viên Hạt Đại Đồng
 5. Công Tác Chuẩn Bị - Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy HSSV Hạt Đại Đồng
 6. Đón Tiếp Ghi Danh - Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy HSSV Hạt Đại Đồng
 7. Nghi Thức Thượng Cờ - Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy HSSV Hạt Đại Đồng
 8. Bài Chia Sẻ - Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy HSSV Hạt Đại Đồng
 9. Thánh Lễ - Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy HSSV Hạt Đại Đồng
 10. Chương Trình Trò Chơi Lớn - Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy HSSV Hạt Đại Đồng
 11. Chương Trình Văn Nghệ- Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy HSSV Hạt Đại Đồng
 12. Chương Trình Cầu Nguyện Và Lửa Trại - Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy HSSV Hạt Đại Đồng
 13. [Lời Cảm Ơn] - Những hi sinh thầm lặng
 14. [Chương Trình] Chào Tân Sinh Viên 2017 - HSSV Hạt Đại Đồng