PDA

View Full Version : Nhận Xét & Góp Ý 1. Kêu Gọi Sự Góp Ý
 2. nen co phan cau nguyen
 3. giáo lý
 4. Góp ý về kỹ thuật cho diễn đàn.
 5. Thay đổi danh hiệu thành viên !
 6. Trình độ con người
 7. góp ý
 8. Về việc ghi nguồn bài cho bài viết
 9. Gửi Admin phụ trách mảng Kĩ Thuật
 10. Góp ý ! Thêm chức năng comment
 11. Thêm box mới dành cho đền thánh Hưng Nghĩa
 12. Đổi tiêu đề "Đạo Thiên Chúa".
 13. Banner cho trang web svbuichu.com xấu thật!
 14. Hỏi về Logo và câu Slogan.
 15. Sao ko chèn flash vào chữ ký được thế các bác?
 16. Sự Thay Đổi Lớn Trong sinh viên Bùi Chu và site: svbuichu.com
 17. Về vấn đề chữ kí của các thành viên trên diễn đàn !
 18. Góp ý về việc xóa và sửa bài viết
 19. [Góp ý] Gửi toàn thể các Admin, BĐD và Member của svbuichu.com
 20. Góp ý giao diện diễn đàn .
 21. Thân gửi tới ace trong BDD nhóm SVCG Bùi Chu....
 22. Góp ý về lễ truyền thống sinh viên
 23. Góp ý về tên và chức danh của ace trong diễn đàn
 24. Tại sao xóa bài đăng mà không có lý do?