PDA

View Full Version : Giáo xứ Đền thánh Hưng Nghĩa 1. Đền Thánh Thánh Tâm Chúa Giêsu Hưng Nghĩa
 2. Tường thuật về thánh lễ nhận sắc phong đền thánh hưng nghĩa:
 3. Lịch Sử Giáo xứ Đền Thánh Hưng Nghĩa
 4. Lễ khánh thành nhà mục vụ giáo họ thánh Anna - Đền thánh Hưng Nghĩa 2013
 5. Thánh lễ truyền dầu giáo phận bùi chu tại giáo xứ đền thánh hưng nghĩa 2013
 6. Hưng nghĩa 2014
 7. Họp mặt đồng hương các tu sĩ nam nữ miền hải hậu - giáo phận bùi chu tại đền thánh hưng nghĩa 2013
 8. ại Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Tuần Chầu Giáo Xứ Đền Thánh Hưng Nghĩa 2013
 9. đền thánh hưng nghĩa - noel 2013
 10. Lễ ra mắt caritas giáo phận bùi chu - tại đền thánh hưng nghĩa 8/6/2013
 11. Các cha chánh xứ hưng nghĩa
 12. Đền thánh Hưng Nghĩa NOEL 2014
 13. Gặp mặt tu sĩ Nam Nữ Hải Hậu tại Đền thánh Hưng Nghĩa 2015.
 14. Đền thánh Hưng Nghĩa - Thánh Lễ Tiệc Ly 2015
 15. Đền Thánh Hưng Nghĩa - Thứ 6 tuần thánh 2015
 16. Đền thánh Hưng Nghĩa chuẩn bị - Đại Lễ Thánh Tâm - Tuần Chầu Lượt 2015
 17. Giáo Họ Bà Thánh ANNA - Giáo xứ đền thánh Hưng Nghĩa
 18. Giáo xứ đền thánh Hưng Nghĩa - Tháng Hoa 2015
 19. Công cuộc xây dựng Đền thánh Hưng Nghĩa
 20. Đền Thánh Hưng Nghĩa - NOEL 2016
 21. đền thánh hưng nghĩa - đại lễ thánh tâm chua giêsu 2017
 22. Trùng tu nhà thờ chính tòa bùi chu
 23. Lịch thuyên chuyển linh mục GP Bùi Chu 10/2017
 24. Giáo xứ đền thánh hưng nghĩa đón cha tân chánh xứ