PDA

View Full Version : Giáo xứ Vương cung Thánh đường Phú Nhai  1. Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai: Rộn ràng vui xuân Mùng 04 Tết
  2. Ngày Hội Ra Mắt Cộng Đoàn Xa Quê Giáo Xứ Phú Nhai
  3. Sử Ký Địa Phận Trung - Phú Nhai Đường 1916: Xứ Phú Nhai (Trà Lũ)
  4. Phú Nhai - 482 năm đón nhận Hạt giống Tin Mừng, 82 năm cung hiến Thánh Đường