PDA

View Full Version : Đền thánh Ðại Ðồng  1. Lược sử Đền Thánh Đại Đồng huyện Giao Thủy
  2. Đền Thánh Đại Đồng - Bùi Chu - VN
  3. Hình ảnh khởi công xây Tháp Đền Thánh Thánh Tâm Chúa Giêsu Đại Đồng
  4. Hình ảnh đại lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Đại Đồng
  5. Hình ảnh cung nghinh Thánh Thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Đại Đồng
  6. Thánh Lễ sắc phong Giáo Xứ Đại Đồng lên Hàng Đền Thánh
  7. Tổng hợp Hình Ảnh Đại lễ thánh tâm chúa giêsu Đền thánh Đại Đồng 2012
  8. Thánh Lễ Chính Tiệc Đại Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Đại Đồng
  9. Gx đền thánh Đại Đồng dâng hoa kính Đức Mẹ