PDA

View Full Version : Thông báo 1. Tìm trưởng nhóm
 2. Hội YêU Những Người SPAM những thông tin bổ ích
 3. Màn chào hỏi
 4. Hình ảnh giáo họ Nam Phương
 5. Giao Ho Tam Tung dang rat can cac ban quan tam
 6. quan tri
 7. Chương Trình Tuần Thánh Của Nhóm SVCG Bùi Chu Tại Nam Định.
 8. Thông báo chương trình hành hương tham dự đại hội giới trẻ bùi chu và làm công tác từ thiện .
 9. Thư ngỏ sinh viên công giáo bùi chu tại nam định
 10. Chương trình bầu ban điều hành svcg bùi chu – nam định
 11. Một số hình ảnh về bầu cử ban điều hành sinh viên bùi chu tại Nam Định
 12. Chương trình thánh lễ tổng kết năm học nhóm Svcg tại giáo xứ Khoái Đồng
 13. Chương trình thánh lễ ra trường cho các thành viên và tổng kết năm học 2011
 14. Đăng Ký Tình Nguyện Viên Tiếp Sức Mùa Thi 2011-Nhóm Sinh Viên Bùi Chu
 15. Chương trình thánh lễ cầu nguyện đầu năm học mới
 16. Chương trình lễ truyền thống năm 2011 nam định
 17. Hình ảnh lễ truyền thống sinh viên công giáo nam dịnh 2011
 18. THÔNG BÁO: Chương Trình"Thiện Nguyện Mùa Phục Sinh 2019" & " Dã Ngoại Hè 2019" SVCG Bùi Chu-Nam Đinh