PDA

View Full Version : Giáo Xứ Ninh Mỹ 1. Hình ảnh Tuần chầu giáo xứ Ninh Mỹ năm 2013
 2. Giáo xứ Ninh Mỹ giáo phận Bùi Chu Thượng Vì Nhà Thờ
 3. Chương trình sinh hoạt gặp gỡ giao lưu hội HSSV Giáo Xứ Ninh Mỹ
 4. Giáo xứ ninh mỹ - lễ tạ ơn mừng thượng vì và làm phép long cốt nhà thờ
 5. Thánh Lễ tạ ơn mừng mái nhà thờ và làm phép chuông giáo xứ Ninh Mỹ
 6. Thánh lễ tất niên và chương trình văn nghệ chào mừng năm mới hội HSSV Giáo Xứ Ninh Mỹ
 7. Giáo xứ Ninh Mỹ – Sắc hoa dâng Mẹ
 8. Thánh lễ thượng vì và đặt long cốt nhà thờ giáo họ tây mỹ
 9. Công tác chuẩn bị mừng khánh thành nhà thờ giáo xứ Ninh Mỹ
 10. Truyền hình trực tiếp đêm diễn nguyện tất cả là hồng ân giáo xứ Ninh Mỹ
 11. Thánh lễ cung hiến bàn thờ và làm phép nhà thờ Ninh Mỹ