PDA

View Full Version : Nhóm Sinh Viên GX Ninh SA -Ninh Đông  1. THÁNH LỄ ĐẦU NĂM Nhóm học sinh - sinh viên GIÁO XỨ NINH SA -NINH ĐÔNG
  2. Danh sách ban đại diện nhóm học sinh-sinh viên giáo xứ ninh sa - ninh đông .
  3. Lịch sử hình thành giáo xứ ninh sa .
  4. Hình Ảnh Học Sinh-Sinh Viên Giáo Xứ Ninh Sa Tặng Quà Cho Các Em Thiếu Nhi Ngày 1-6
  5. Chương Trình Gặp Mặt Sinh Viên Hạt Kiên Chính Tứ Trùng.
  6. Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Trung tâm mục vụ Giáo Xứ Ninh Sa - GP Bùi Chu