PDA

View Full Version : Hình Ảnh  1. Ban truyền thông tự sướng!!!
  2. Gương mặt các thành viên trong Ban Truyền Thông Hội SVCG Bùi Chu
  3. Hình ảnh Ban TT Họp để chuẩn bị cho các chương trình chung của Hội
  4. Hình ảnh khai mạc khóa truyền thông dành cho anh em sinh viên công giáo
  5. Kho ảnh tư liệu truyền thông của cộng đoàn từ năm 2010