PDA

View Full Version : Báo Cáo Lỗi & Yêu Cầu 1. [Sổ đen] - Khiếu lại của các thành viên vi phạm !
 2. [Fixed] Không thể trả lời bài viết trong version 4.1.5
 3. [Fixed] Không thể sửa bài viết trong version 4.1.5
 4. [Waitting] Không nhận được email kích hoạt tài khoản.
 5. [Question - Waitting] Liên lạc với Administrator ?
 6. [Fixed] Mở box radio
 7. [Fixed] Hệ thông của diễn đàn đang bị lỗi, đề nghị Admin sửa lại
 8. [InProgress] Không thấy ô tìm kiếm đâu
 9. [Fixed] Hệ thông của diễn đàn đang bị lỗi, đề nghị Admin sửa lại
 10. [Fixed] Fix lỗi không hiển thị ảnh trong khung quảng cáo.
 11. Sửa lại bài viết về Giáo Xứ Nam Dương - Giáo Hạt Báo Đáp