PDA

View Full Version : Nhóm Sinh Viên GX Quần Phương  1. Anh em Quần Phương cố gắng lên...
  2. Sinh viên công giáo Giáo họ Đất Vượt_Giáo Xứ Quần Phương thăm hỏi Bác ái và Họp mặt Tết 2013
  3. Clip xứ Trung Thành năm 1996
  4. http://svbuichu.com/showthread.php/447-%C4%90%E1%BA%A1o-Thi%C3%AAn-Ch%C3%BAa-t%E1%BA%A1i-Vi%E1%BB%87