PDA

View Full Version : Nhóm Sinh Viên Miền Ninh Cường 1. Ninh Cường ơi............
 2. áo đồng phục trực ninh b
 3. Chương trình Tết đặc sắc của sinh viên đền thánh Ninh Cường...
 4. Ninh Cường ơi ta đã về đây....
 5. Mời gặp mặt
 6. Giải bóng đá Hạt Quần Phương-Ninh Cương mở rộng
 7. Luật bóng đá giải Quần Phương-Ninh Cường mở rộng
 8. Lịch thi đấu gải bóng Quần Phương-Ninh Cường mở rộng
 9. Lịch thi đấu vòng 2 giải quần phương-ninh cường mở rộng
 10. Kết quả các trận đấu vòng bảng trong giải bóng đá Quần Phương – Ninh Cường
 11. Lịch thi đấu gải bóng Quần Phương-Ninh Cường mở rộng vòng 2.
 12. Lịch bóng đá giải quần phương-ninh cường mở rộng vòng 3 ngày 16/12/2012