PDA

View Full Version : Nhóm Sinh Viên GX Xuân Đài  1. kêu gọi ace giáo xứ xuân đài
  2. Giáo xứ Xuân Đài đã có đất dựng võ
  3. “Nơi đâu hai hay ba người họp nhau nhân danh Ta, Ta sẽ ở giữa họ” (Mt 18:20).
  4. Ước mơ của cậu thật xa vời vậy sao!
  5. Tình yêu quê hương đất nước trong trái tim của người công giáo việt nam
  6. Xin thông báo web site của giáo xứ www.dinhvienbc.com
  7. GX.Xuân Đài chầu Thánh Thể